Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: Zus

Pozostałe aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH

 • 24-09-2021
 • Autor: Aneta Pasymowswka
 • drukuj
INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH
 
Na podstawie art. 6c ust. 3c Wójt Gminy Świętajno informuje
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia tej informacji na:
- złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust.3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. Art. 6c ust. 3a „ Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, może w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały, o której mowa w ust. 2, złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę na podstawie tej uchwały. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt  2, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w ust. 2, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały. Ponadto Wójt Gminy Świętajno informuje, iż umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy zawarta jest od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zaproszenie do podzielenia się opinią na temat strategii terytorialnej Partnerstwa Południowe Mazury

Szanowni Państwo, 
Aktualnie trwają prace nad opracowaniem strategii rozwoju (strategii terytorialnej) Partnerstwa Południowe Mazury, w skład którego wchodzą Gminy położone na obszarze powiatów: działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i piskiego oraz wymienione wyżej Powiaty.
 
Prezentując projekt strategii zapraszamy Państwo do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu.
 
Uwagi, opinie oraz sugestie prosimy składać na adres mailowy info@swietajno.ug.gov.pl  lub w siedzibie Urzędu Gminy Świętajno na przygotowanym w tym celu formularzu.
 
Na Państwa uwagi i opinie czekamy do 26 września 2021 r.

Załączniki

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
1 września 2021 r. o godzinie 8:00 w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie podczas uroczystego apelu zabrzmiał pierwszy dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny. Uczniowie klas młodszych i starszych zostali powitani przez dyrektor placówki Lucynę Częścik oraz grono pedagogiczne.
Po oficjalnym powitaniu przypomniano o 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tradycyjnie uroczystość wzbogacił muzycznie chór szkolny – „Słowiki Ignacego”  prezentując nostalgiczne piosenki o wojennej tematyce.
Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie a pani dyrektor i wicedyrektor dokonały pasowania uczniów klas I.
Apel był również okazją do przedstawienia nowego wicedyrektora szkoły, którym została pani Ewa Dąbkowska.
Na zakończenie wszyscy uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami.
 
Artykuł – Monika Dąbkowska
Zdjęcia – Renata Milińska

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Informacja - Wnioski o świadczenie Dobry Start

 
 
 
 
 
INFORMACJA
 
Od dnia 1 lipca 2021 wnioski o udzielenie świadczenia „Dobry start” są przyjmowane i rozpatrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie nie będzie realizował tych świadczeń.
 
Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną:
 
- za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - https://www.zus.pl/pue
- bankowości elektronicznej
-  portalu Emp@tia - https://empatia.mpips.gov.pl
 
Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.
 
Aktualne informacje znajdują się na stronach:
 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 • 05-07-2021
 • Autor: inż. Tomasz Kowalczyk
 • drukuj
W załącznikach znajdują się przydatne informacje na temat „Jak założyć konto”.
Przykładowe wypełnione deklaracje.
Zapraszamy do zapoznania się.
Więcej informacji na : Projekt|Zone  / www.zone.gov.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Szczepienie przeciwko COVID-19

Szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię.
Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19.
Dla kogo w pierwszej kolejności? Szczepionka jest dobrowolna, darmowa i bezpieczna. Pierwsze dawki będą przeznaczone dla osób najbardziej narażonych, takich jak:
 
 
 • pracownicy służby zdrowia;
 • mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i pacjenci Zakładów Leczniczo-Opiekuńczych;
 • seniorzy (osoby, które skończyły 80 lat - będą mogły się rejestrować na szczepienie od 15.01.2021, a osoby, które skończyły 70 lat - od 22.01.2021);
 • służby, które wspomagają walkę z COVID-19 – m.in. policja i wojsko;
 • nauczyciele.
Dlaczego warto się zaszczepić? Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość. Aby efekty były jak najlepsze i jak najszybsze, musimy być odpowiedzialni i solidarni. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się, to nie tylko ochrona dla nas. To także ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.
Epidemię COVID-19 szczególnie odczuwają przedsiębiorcy. Szczepienia to skuteczny mechanizm ochronny dla polskiej gospodarki. Im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej będziemy mogli otworzyć restauracje i hotele, a także swobodnie wyjechać na urlop i wakacje. Jest to szczególnie ważne dla polskich firm, które aby przetrwać ten trudny czas, korzystają ze wsparcia rządowego w ramach Tarczy Antykryzysowej i Finansowej.

Załączniki

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSPORTU NA SZCZEPIENIA NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO