Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: Zus

Aktualności

Informacja Gminnego Biura Spisowego w Świętajnie

Informacja Gminnego Biura Spisowego w Świętajnie
 
Gminne Biuro Spisowe w Świętajnie informuje, że w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań trwa praca rachmistrzów spisowych.
Zgodnie z przyjętymi wytycznymi do końca czerwca rachmistrze mają czynności spisowe wobec mieszkańców wykonywać TELEFONICZNIE ( bez wychodzenia w teren)
z numeru tel.  
22 828 88 88
Numer ten jest przeznaczony do wykonania czynności spisowych.
 
Jednocześnie informujemy, że przyjęte w spisie zasady postępowania: formy, terminy, itp. - wynikają z państwowych wytycznych i instrukcji, które nie powstały i nie powstają w gminach, nie tworzą ich Wójtowie ani urzędy gmin.
Na potrzeby spisu utworzono specjalną infolinię 22 279 99 99 oraz stronę https://spis.gov.pl 
zachęcamy do korzystania z możliwości przekazywania uwag bezpośrednio organizatorom spisu.
 
 
                                                        Gminne Biuro Spisowe w Świętajnie

Wójt Gminy Świętajno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Świętajno w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania
 
Od  maja rusza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania.
Zgodnie z przyjętym 26 lutego 2019 r. Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świętajno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających
na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Świętajno o dofinansowanie mogą się ubiegać:
 • osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 • osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
 • wspólnoty mieszkaniowe.
 
Beneficjent może uzyskać dotację w wysokości 50% kosztów zakupu urządzenia grzewczego jednak nie więcej niż 4.000,00 zł brutto.
 
Nabór wniosków prowadzony jest do 30 czerwca 2021 r., o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Dotacją nie będą objęte inwestycje, które zostały rozpoczęte, wykonane i sfinansowane przed dniem podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej.
 
Formularz wniosku do pobrania
Formularz oświadczenia wnioskodawcy o prawie dysponowania nieruchomością
do pobrania
Formularz zgody właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego albo innego podmiotu na modernizację ogrzewania do pobrania
Regulamin udzielania dotacji celowej do pobrania

Załączniki

Konsultacje Raportu Diagnostycznego Obszaru Południowe Mazury

Zaproszenie do zapoznania się z projektem „Raportu diagnostycznego Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury” oraz składnia uwagi i opinii
 
Zapraszamy mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z „Raportem diagnostycznym Partnerstwa Obszar Funkcjonalny Południowe Mazury” i zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu.
 
Raport diagnostyczny stanowi podsumowanie pierwszego etapu projektu, którego efektem będzie opracowanie strategii terytorialnej Partnerstwa Południowe Mazury, w skład którego wchodzą: Powiat Szczycieński, Miasto Szczytno, Gmina Pasym, Gmina Wielbark, Gmina Szczytno, Gmina Dźwierzuty, Gmina Jedwabno, Gmina Rozogi, Gmina Świętajno, Powiat Działdowski, Gmina Rybno, Gmina Płośnica, Miasto Lidzbark, Gmina Działdowo, Miasto Działdowo, Gmina Iłowo-Osada, Powiat Nidzicki, Gmina Kozłowo, Gmina Nidzica, Gmina Janowo, Gmina Janowiec Kościelny, Powiat Piski, Gmina Ruciane-Nida, Gmina Biała Piska, Gmina Orzysz i Gmina Pisz.
Raport diagnostyczny prezentuje syntetyczną diagnozę społeczno-gospodarczą
i środowiskowo-przestrzenną obszaru Partnerstwa i został opracowany na podstawie danych statystycznych, informacji i opracowań gmin i powiatów wchodzących w skład Partnerstwa oraz badań społecznych.
 
Opinie, uwagi i sugestie do Raportu diagnostycznego prosimy zgłaszać w terminie do dnia 26.04.2021 r., za pomocą formularza dostępnego poniżej, na adres: info@swietajno.ug.gov.pl
 
  
Załączniki: 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 
Spisz się przez Internet i graj o nagrody w loterii!
 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.
Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się przez Internet i weź udział w loterii.
 • Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
 • Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii
 • Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl.
Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.
Pamiętaj, że tylko spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w loterii!
Do wygrania są karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe.
Losowania odbędą się w terminach:
 • 07.05 2021 r.
 • 21.05.2021 r.
 • 08.06.2021 r.
 • 18.06.2021 r.
 • 02.07.2021 r.
 • 09.07.2021 r.
 • 14.07.2021 r. – Finałowe losowanie samochodów
W finałowym losowaniu wezmą udział wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia do loterii - nawet te osoby, które wygrały już wcześniej nagrody.
Zwiększ szansę na wygraną!
Im wcześniej spiszesz się przez Internet i zgłosisz do loterii, tym masz więcej szans na wygraną - będziesz uczestniczyć w większej liczbie losowań!
Regulamin i szczegóły dotyczące loterii dostępne są na loteria.spis.gov.pl.
Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Wejdź na spis.gov.pl, spisz się i daj sobie szanse na wygraną!
 
KONKURS „NAKRĘĆ SIĘ NA SPIS"- Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych
w województwie warmińsko-mazurskim

Południowe Mazury - ankieta

Szanowni mieszkańcy,  
Serdecznie zapraszamy do udziału w krótkim badaniu ankietowym mającym na celu poznanie Waszej opinii o dostępności usług publicznych, jakości życia, słabych i mocnych stronach naszej Gminy i jej potrzebach rozwojowych. Ankieta jest anonimowa, a jej uzupełnienie nie zajmie więcej niż 10 -15 minut. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy opracowaniu strategii terytorialnej obszaru Południowych Mazur, obejmujących teren naszej gminy oraz pozostałych gmin położonych w powiecie działdowskim, nidzickim, szczycieńskim i piskim. 
 

Szczepienie przeciwko COVID-19

Załączniki

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSPORTU NA SZCZEPIENIA NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO

ZAKOŃCZONO REALIZACJE ZADANIA PN.: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŚWIĘTAJNO”.

Gmina Świętajno w roku bieżącym zrealizowała zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świętajno”. Realizacja zadania poprzedzona była zawarciem w dniu 3 października 2019 r. umowy Nr 00162/19/17072/OZ-LZ/D na dofinansowanie zadania, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie, a Gminą Świętajno. Kwota dofinansowania obejmowała 50% kosztów kwalifikowalnych z środków udostępnianych przez NFOŚiGW w Warszawie i 35% kosztów kwalifikowalnych z środków udostępnianych przez WFOŚiGW w Olsztynie, łącznie 85 %. Koszt całego zadania wyniósł: 35 746,12 zł (netto).
Ww. zadanie obejmowało 35 nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Świętajno. Nieruchomości objęte zadaniem położone były w miejscowościach: Świętajno, Piasutno, Jerutki, Kolonia, Konrady, Spychowo, Kierwik, Koczek, Połom, Stare Czajki, Jeruty.
W wyniku realizacji zadania usunięto 82,14 Mg wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo – cementowych).
 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piasutno.

Załączniki

1 2