Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Aktualności

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Gmina Świętajno realizuje projekt:
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
 działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
Zgodnie z zawartą  w dniu 05 maja 2022 r. Umową o powierzenie grantu  nr 2569/2022
Gmina Świętajno otrzymała dofinansowanie w kwocie 105.000,00 złotych
 
W dniu  09 listopada 2022 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie odbyło się przekazanie laptopów z rąk Pani Alicji Kołakowskiej – Wójt Gminy Świętajno   uczniom zamieszkałym  na terenie Gminy Świętajno.
Liczba zakupionych laptopów: 42 sztuki
Wartość zakupionego sprzętu : 89 836 złotych
Ubezpieczenie: 2.300,00
  
 

Harmonogram spotkań z mieszkańcami sołectw

Święto Szkoły w Jerutach

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: Święto Szkoły w Jerutach

Wniosek o Zakup Preferencyjny Węgla Kamiennego Dla Gospodarstwa Domowego

Szanowni Państwo
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236), o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Gmina Świętajno rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego na potrzeby własne gospodarstw domowych.
Zgodnie z ustawą, gospodarstwo będzie miało prawo zakupić wskazany materiał opałowy po preferencyjnej cenie, nie większej niż 2.000,00 zł brutto za tonę (maksymalnie 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.). Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.
Do ceny węgla nie wlicza się kosztu transportu z miejsca składowania do gospodarstwa domowego. Będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe
Zgodnie z ustawą węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do przyznania tzw. dodatku węglowego
Po przeprowadzonym rozeznaniu stwierdzono brak chętnych podmiotów gospodarczych z tereny gminy do podjęcia współpracy, w związku z tym Gmina Świętajno nawiąże współpracę ze składem węgla w miejscowości Szczytno, który złożył ofertę współpracy.
Z uwagi na fakt, iż przepisy nie przewidują możliwości dokonania przez Gminę swobodnego wyboru miejsca zakupu węgla w ramach ceny preferencyjnej, Gmina Świętajno nie odpowiada za jakość (parametry - kaloryczność) węgla kamiennego.
Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:
- składając w sekretariacie Urzędu Gminy Świętajno (pok. nr 19), ul. Grunwaldzka 15, 12 – 140 Świętajno;
- wysyłając listownie na adres Urzędu Gminy Świętajno ul. Grunwaldzka 15; 12 – 140 Świętajno;
- wysyłając wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego);
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu:
89 623 20 60 lub 89 623 20 77,
Uwaga!
Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców gminy informacji o chęci zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem głównym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.
 
 

Załączniki

KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczytnie

Jesteś płatnikiem składek? Załóż konto na PUE ZUS!

ANDRZEJKOWY I MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022 ze środków Funduszu Pracy.

KOMUNIKAT

  • 18-10-2022
  • Autor: Wójt
  • drukuj
1 2 3 4