Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Kampanie i nasz udział

Kampanie i nasz udział

  • 08-01-2021
  • Autor: Rafał Zwiernik
  • drukuj

,,Ogranicz dostępność alkoholu"

          Gmina Świętajno przystępuje do kampanii „Ogranicz dostępność alkoholu” organizowanej prze Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kampania adresowana jest do samorządów gminnych i wspólnot samorządowych, jednym z jej głównych celów jest podejmowanie działań prowadzących do ograniczeń fizycznej dostępności do alkoholu. Dla naszego samorządu ma to kluczowe znaczenie przede wszystkim w propagowaniu i wdrażaniu profilaktyki uzależnień a przez to troski o zdrowie publiczne i bezpieczeństwo mieszkańców. O szczegółach i działaniach kampanii będziemy informować.
 
 
 

„zachowaj trzeźwy umysł”

 
Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” dla uczniów klas I-VIII 
 
Gmina Świętajno bierze udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Kampania ta realizowana jest w formie online.  Korzystać z niej mogą uczniowie klas I-VIII, a także nauczyciele szkół podstawowych. Nasza gmina otrzymała dostęp do scenariuszy zajęć dla nauczycieli oraz kart pracy dla dzieci i młodzieży. Aby mieć do nich dostęp wystarczy zgłosić się do wychowawcy, ten zaś do Dyrektora swojej Szkoły. Otrzymamy wtedy hasło umożliwiające dostęp i wszystko będzie już w zasięgu ręki. Program ten obejmuje takie zjawiska jak narkotyki oraz depresja wśród uczniów szkół podstawowych. 
 
Informujemy, iż w ramach uczestnictwa  Gminy Świętajno  w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł, jest możliwość skorzystania ze scenariuszy zajęć dla nauczycieli dot. zjawisk narkomanii i depresji wśród dzieci i młodzieży, a także kart pracy dla uczniówAby uzyskać dostęp do scenariuszy i kart pracy wymagane jest podanie hasła. Nauczyciele oraz wychowawcy mogą uzyskać ten dostęp zwracając się do Dyrektora Szkoły, w której pracują zaś uczniowie, czy też rodzice mogą uzyskać ten dostęp zwracając się do wychowawcy klasy.  
 
NOWOŚĆ  „W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA”
Mamy świetną informację. Pojawiły się nowe karty pracy pomagające w znalezieniu szczęścia. W związku z tym, że dalej trwa kampania „zachowaj trzeźwy umysł”, w której bierzemy udział, zachęcamy do skorzystania z najnowszych materiałów. Aby uzyskać do nich dostęp należy skorzystać z takiej drogi jak opisana powyżej. Naprawdę warto!
 
Dlaczego warto wziąć udział? 
 
Okres pandemii wpłynął nie tylko na dzieci i młodzież ale również i na osoby dorosłe. Kampania „depresja” ma na celu powrót do normalności. Oswojenie się z problemem odcięcia od rówieśników i bezpiecznym powrocie do stanu sprzed pandemii. Ważne jest aby nauczyć dzieci i młodzież rozpoznawania swoich emocji i wykorzystania ich w pozytywny sposób. Tłumienie wszystkiego może prowadzić do zachowań ryzykownych. Ważne jest uświadomienie różnic wynikających z obniżonego nastroju, a depresji. Pozbycie się lęku związanego z poproszeniem o pomoc w trudnych sytuacjach, a także świadomość o niewykluczeniu ponownej izolacji społecznej i jak sobie z tym radzić aby nie wpłynęła na nasze zdrowie fizyczne jak i psychiczne. 
 
Przyczyny sięgania po substancje psychoaktywne przez młodzież są różne i mogą być w dużej mierze związane z wiekiem. Okres dojrzewania jest trudnym czasem, momentami buntów i lekceważenia wszystkich, przed czym ostrzegali rodzice.
 
Sięganie po alkohol lub inne środki odurzające mogą być próbą ucieczki, a także młodzieńczą chęcią doznania nowych wrażeń, szukaniem własnego ja. Ponadto pokusa spróbowania tak łatwo dostępnych, aczkolwiek zakazanych substancji, jest bardzo duża, a chęć bycia dorosłym, imponowania - popycha w stronę używania substancji psychoaktywnych. Bardzo często przyczyną sięgania po alkohol, papierosy czy narkotyki, jest przeżywanie przez młodzież osobistych problemów.  
 
Kampania „zachowaj trzeźwy umysł” ma na celu zwrócenie uwagi na poczucie szczęścia, wynikające z różnych codziennych aktywności. Dzięki poświęconemu czasu na zadania uczestnicy będą budować poczucie własnej wartości. Przy zwracaniu uwagi na pozytywne emocje towarzyszące, przy jednoczesnym wykonywaniu pracy, będą kształtować umiejętność dostrzegania własnych zalet oraz mocnych stron.  
 
Kampania ma na celu zminimalizowanie u nieletnich zachowań ryzykownych, które będą miały negatywny wpływ na ich funkcjonowanie w przyszłości. W zaistniałej sytuacji, gdzie kontakt z rówieśnikami został zaburzony musimy pamiętać o tym, że teraz dzieci baczniej przyglądają się osobom dorosłym i to nasze czyny wskażą im drogę postępowania w przyszłości. Zachęćmy więc nasze pociechy i wychowanków do zakładania sobie codziennie drobnych celów, aby każdego wieczoru mogły cieszyć się choćby z tych małych sukcesów. Doznawanie pozytywnych emocji w gronie najbliższych będzie miało wpływ na pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych.
  
W naszym pakiecie znajdują się zadania odpowiednio przystosowane dla klas: 1-3 (koncentrujące się na uświadomieniu uczniom ich własnych emocji); 4-6 (koncentrują uwagę na bazę jaką daje dom i pozytywne więzi rodzinne); 7-8 (koncentrują się na poc
zuciu własnej wartości i pozytywnym działaniu, ułatwiającym dążenie do celu). 
 

„#nierozerwalni”

Kampania „#nierozerwalni” ma na celu ukazanie jak ważna i cenna jest więź z bliskimi. Pokazuje jak kluczowe dla rozwoju każdego człowieka jest utrzymywanie więzi rodzinnych. Pokazuje, że razem jesteśmy silniejsi i łatwiej jest przeciwstawić się napotykanym problemom, przeszkodom. Wzajemne wspieranie się daje poczucie bezpieczeństwa dzięki czemu możemy stawiać czoła wyzwaniom jakie przynosi życie. Wyzwania możemy stawiać sobie również sami aby codzienność była pełna pasji i radości, która będzie wzajemnie mobilizować członków rodziny do podejmowania różnorodnych i więziotwórczych aktywności. Jednym z wyzwań może być uczestnictwo w kampanii „#nierozerwalni”, która zaproponuje przykładowe rozrywki do spędzania wolnego czasu i pobudzi wyobraźnię do samodzielnego tworzenia silnych, trwałych i pełnych miłości relacji.
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie wejdź na stronę: 

„Rodzina na Tak”

Kampanie takie jak „Rodzina na Tak” mają na celu uchronić młodych ludzi przed substancjami psychotropowymi. Pokazać jak ważne są relacje z bliskimi i jaki negatywny wpływ może przynieść ich brak. Kampania pokazuje, że budowanie silnych więzi nie kończy się tylko na dziecko + rodzic. Dużą rolę mogą odegrać dziadkowie w ukazaniu więzów międzypokoleniowych dzięki, którym można uzyskać wsparcie w procesie rozwojowym dziecka.
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie wejdź na stronę: 

„Postaw na rodzinę!”

„Postaw na rodzinę!” - w kampanii wspieramy pozytywny obraz rodziny, bo to naprawdę skuteczna metoda chronienia młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami. Okres pandemii sprawił, że więcej czasu mimowolnie poświęcamy na kontakt z rodziną. Dla jednych to sama radość – dla innych chwila zastanowienia czy to miejsce, w którym chcę być? Kampania ma na celu nie tylko odbudowanie ale i wzmacnianie więzi rodzinnych. Skoro mamy okazję do spędzania wspólnie czasu postarajmy się aby umilić go każdemu, odbudujmy relacje, wzmocnijmy już silne relacje i postarajmy się aby utrzymać je również gdy wszystko wróci już do normalności. Kampania ma na celu zachęcić nas do wspólnego spędzania czasu i radzenia sobie z silnymi niekoniecznie pozytywnymi emocjami.
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie wejdź na stronę: 

„depresja”

Okres pandemii wpłynął nie tylko na dzieci i młodzież ale również i na osoby dorosłe. Kampania „depresja” ma na celu powrót do normalności. Oswojenie się z problemem odcięcia od rówieśników i bezpiecznym powrocie do stanu sprzed pandemii. Ważne jest aby nauczyć dzieci i młodzież rozpoznawania swoich emocji i wykorzystania ich w pozytywny sposób. Tłumienie wszystkiego może prowadzić do zachowań ryzykownych. Ważne jest uświadomienie różnic wynikających z obniżonego nastroju, a depresji. Pozbycie się lęku związanego z poproszeniem o pomoc w trudnych sytuacjach, a także świadomość o niewykluczeniu ponownej izolacji społecznej i jak sobie z tym radzić aby nie wpłynęła na nasze zdrowie fizyczne jak i psychiczne.
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie wejdź na stronę: 
 

,,gminny dzień zdrowego żywienia"

                Szkoła podstawowa im. Marii Zientary – Malewskiej w Spychowie od roku szkolnego 2016-2017 jest organizatorem „ GMINNEGO DNIA ZDROWEGO ŻYWIENIA”. Wydarzenie to jest objęte patronatem Gminy Świętajno i Nadleśnictwa Spychowo. Jest on podsumowaniem działań profilaktycznych , zdrowotnych i ekologicznych, realizowanych w klasach I – III w ramach edukacji przyrodniczej, zajęć z wychowawcą i wychowania fizycznego , w  szkołach Gminy Świętajno. Działania mają na celu promowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:
• zasad zdrowego żywienia i walki z nadwagą zwłaszcza wśród uczniów,
• aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
• poznawania i poszanowania otaczającej przyrody,
• poznawania gatunków roślin i grzybów jadalnych występujących w pobliskich lasach,
• poznawania zasad udzielania pierwszej pomocy,
• poznawania i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
• poznawania zagrożeń związanych z nowymi technologiami np. fonoholizm.
Działania wdrażane są poprzez:
• wprowadzanie do codziennej diety uczniów warzyw i owoców,
• promowanie regularności spożywania posiłków,
• uświadamianie rodzicom znaczenia właściwego odżywiania,
• propagowanie antyreklamy tzw. śmieciowego jedzenia,
• wskazywanie negatywnych skutków stosowania używek,
• wskazywanie negatywnych skutków  niekontrolowanego spędzania czasu przed komputerem, z telefonem itp.
• uczenie rodziców i uczniów udzielania pierwszej pomocy, wzywania służb ratowniczych.
• organizowanie we współpracy Nadleśnictwem Spychowo – Leśnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej zajęć terenowych o tematyce krajoznawczej, ekologicznej oraz z zakresu rozpoznawania rodzimych gatunków z szczególnym uwzględnieniem chronionych, leczniczych i trujących.
                „GMINNY DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA” ma formę turnieju , w którym dzieci mogą zaprezentować swoją wiedzę na wskazane tematy, sprawność  fizyczną, umiejętność współpracy w grupie, podczas rywalizacji drużyn reprezentujących klasy i szkoły.
 
               

„Bez chemii na drodze"


          Celem kampanii jest upowszechnianie informacji na temat ryzyka i zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych na drodze. Uleganie myśleniu, że mamy mocną głowę i nam się uda, to nie tylko złudne poczucie kontroli, ale ogromne ryzyko. Podejmuje je każdy, kto decyduje się na prowadzenie samochodu lub innego pojazdu po użyciu narkotyków czy alkoholu. Nie tylko ryzykuje własnym życiem, ale zdrowiem i życiem innych.
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kampanii wejdź na stronę: 
Film "Bez chemii na drodze":
 
Poniżej sprawozdanie z kampanii ze Szkoły Podstawowe w Spychowie 
 
        W klasach 4-6 w dniach 17.12.2020 - lh i 21.12.2020 - lh oraz w klasach 7-8 22.12.2020 - 2h przeprowadzono zajęcia w ramach kampanii „Bez chemii na drodze". Były to zajęcia prowadzone on-line. W kl.4-6 miały formę pogadanki, natomiast w kl .7-8 miały formę debaty.
W czasie zajęć młodzieży przedstawiono temat czym są narkotyki, jakie są skutki ich zażywania, a w szczególności jakie konsekwencje niesie za sobą prowadzenie pojazdów pod wpływem substancji odurzających. Uczniowie poznali jakie działanie na organizm człowieka mają takie narkotyki jak: marihuana, amfetamina, kokaina czy dopalacze i inne nowe substancje, które pojawiają się na rynku, a także alkohol. Zwrócono również szczególną uwagę na to, jak narkotyki i inne substancje odurzające zaburzają orientację na drodze i jak upośledzają myślenie, co w konsekwencji może doprowadzić do bardzo poważnego wypadku. Poinformowano młodzież o miejscach w których można zwrócić się o pomoc dla siebie bądź bliskich, którzy zmagają się z problemem uzależnienia.
         W klasach 4-6 uczniowie wykazywali nikłe zaangażowanie jeśli chodzi o powyższy temat. Był on dla nich trochę niezrozumiały, wynikało to z tego, że nie mieli w swoim życiu bezpośredniego kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. W klasach 7-8 zauważalne było większe zaangażowanie, młodzież dużo chętniej brała udział w debacie, podając przy tym prawidłowe i przemyślane przykłady, przestrzegając przy tym siebie nawzajem. Określali się jako przeciwnicy narkotyków i wiedzieli jakie są skutki zażywania substancji odurzających. W przypadku zajęć prowadzonych on-line w wielu domach prowadzonym zajęciom przysłuchiwali się rodzice, ale żadne z nich nie podjął dyskusji na ten temat. Jednakże włączył się w to jeden pełnoletni brat ucznia kl.8 i brał czynny udział w zajęciach. Udzielał przemyślanych odpowiedzi, pouczał młodszych kolegów, przekonując, aby nigdy nie sięgali po takie substancje podając przykłady z własnego otoczenia jak może się to skończyć.

       Podsumowując, uczniowie zostali dokładnie zapoznani z tematem, wychodząc z zajęć z wiedzą, która pozwoli im lepiej i mądrzej spojrzeć na temat substancji psychoaktywnych oraz skutków jakie niesie za sobą ich zażywanie.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją