Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: Zus

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Świętajno dotycząca uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świętajno

  • 08-06-2021
Wójt Gminy Świętajno informuje o naborze wniosków od osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świętajno.
Na podstawie złożonych wniosków przez właścicieli nieruchomości, Gmina Świętajno  przygotuje wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
 
Termin naboru wniosków o dofinansowanie:
 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Świętajno w terminie do 17 czerwca 2021 r. Wnioski nie kompletne i złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Uwaga:
  • Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, jak również demontażem starego pokrycia.
  • Dofinansowanie nie obejmuje wnioskodawców, którzy we własnym zakresie dokonali czynności demontażu, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
 
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania ze środków WFOŚIGW w Olsztynie i realizacją zadania przez Gminę Świętajno.
Ponadto osoba składająca wniosek zobowiązuję się do pokrycia wkładu własnego
w wysokości uzależnionej od otrzymanego przez Gminę Świętajno dofinansowania
ze środków pozyskanych w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚIGW w Olsztynie.
Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Świętajno.
Osoba do kontaktu: Jolanta Górska, tel. 89 623 20 81.
 Formularze do pobrania:
  1. Wniosek o przyznanie dofinansowania.
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o prawie dysponowania nieruchomością.
  3. Zgoda współwłaściciela na realizacje zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Świętajno.
  4. Informacja o wyrobach zawierających azbest.
  5. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją