Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: Zus

Gospodarka odpadami

Informacja na temat punktu selektywnego zbierania śmieci w Świętajnie

  • 11-12-2019
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świętajnie prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z. o. o. z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 4, 12-140 Świętajno.
 
Lokalizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Świętajno - Oczyszczalnia Ścieków, ul. Grunwaldzka , czynny 3 dni w tygodniu: wtorek i sobota w godzinach od 1000 do 1400  oraz czwartek w godzinach od 1400 do 1800 .
 
W Punkcie Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych odbierane są:
- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
- opakowania wielomateriałowe,
- chemikalia,
-odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- zużyte baterie i akumulatory,
- tekstylia i odzież,
- odpady niebezpieczne,
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych wykonywanych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłaszania zamiaru prowadzenia robót ze Starostwa Powiatowego – np. gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. asfalt, smoła, eternit, azbest),
-meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- popiół,
- papier,
- szkło,
- tworzywa sztuczne,
- metal,
- leki.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją