Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Pozostałe aktualności

Konsultacje "Strategii Rozwoju Gminy Świętajno 2030"

Mieszkańcy gminy Świętajno,
zgodnie z  art. 6 ust. 3  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, projekt strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin – w przypadku strategii rozwoju ponadlokalnego albo gminy – w przypadku strategii rozwoju gminy, oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Odnosząc, się do powyższego, przedstawiam projekt „Strategii Rozwoju Gminy Świętajno 2030” do konsultacji. Celem konsultacji jest przedstawienie oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu.
Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Świętajno 2030” podlega konsultacjom:
 • z mieszkańcami gminy Świętajno,
 • z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Gminy Świętajno organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 • z sąsiednimi gminami – Dźwierzuty, Rozogi, Szczytno, Piecki, Ruciane-Nida,
 • z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Informacja o konsultacjach wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji, będzie dostępna od dnia 2 maja 2022 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy https://swietajno.ug.gov.pl . Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 2 maja 2022 r. do dnia 6 czerwca  2022 r.
Informacja o konsultacjach wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji, będzie dostępna od dnia 2 maja 2022 r.:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świętajno,
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno swietajno.ug.gov.pl,
Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:
 • pisemnej – poprzez przesłanie wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji,
 • pisemnej oraz za pomocą formularza konsultacji społecznych (załącznik nr 3 do  ZARZĄDZENIA  Nr  Or  0050.12.2022, Wójta Gminy Świętajno, z dnia  12 kwietnia  2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030”), poprzez wskazanie uwag i opinii do projektu strategii, według  formularza konsultacji społecznych opublikowanego wraz z projektem strategii oraz dostępnego na:  https://swietajno.ug.gov.pl,
   
w następujący sposób:
 • w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie ul. Młodzieżowa 2, w której zostanie wyłożony do wglądu wydrukowany projekt strategii, w dniach i godzinach funkcjonowania Biblioteki,
 • elektronicznie poprzez formularz konsultacji społecznych dostępny wraz projektem strategii na pod adresem https://swietajno.ug.gov.pl .
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz opracowanie jej wyników jest Wojciech Lenkiewicz referent ds. funduszy zewnętrznych i programów pomocowych w Urzędzie Gminy Świętajno, tel.: 89 623 20 80, e-mail: w.lenkiewicz@swietajno.ug.gov.pl .

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki