Logo: Urząd Gminy Świetajno
Logo: Facebook Logo: epuap Logo: BIP
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: Rodzina

Aktualności

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko – mazurskim

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów
w województwie 
warmińsko – mazurskim
 
Na przełomie września i października, od 16 września do 24 października 2019 r., w świetlicy wiejskiej w Spychowie odbywały się zajęcia komputerowe dla seniorów z naszej gminy pn.: „Bezpłatne szkolenia  komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko – mazurskim”.
Projekt był realizowany przez Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Realizacja projektu była możliwa dzięki złożonej przez Gminę Świętajno, reprezentowaną przez Wójt Gminy Świętajno dr Alicję Kołakowską, deklaracji przystąpienia do projektu i podanie szacunkowej liczby chętnych osób do udziału w niniejszym projekcie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie było zamieszkanie w Gminie Świętajno, ukończone 65 lat w momencie przystąpienia do projektu oraz chęć podniesienia kompetencji cyfrowych i aktywnego udziału w zaplanowanej ścieżce wsparcia (udział w szkoleniach i animacjach).
Chętnych do uczestnictwa w szkoleniu było aż 17 osób, jednakże do udziału w projekcie zakwalifikowało się 14 osób ze względu na kryteria wiekowe (ukończone 65 lat w momencie przystąpienia do projektu). Z zakwalifikowanej grupy osób zostały utworzone 2 grupy szkoleniowe. Koordynatorem lokalnym grup szkoleniowych była pani Anna Repka, która wykazała ogromną inicjatywę oraz wsparcie
przy organizacji i realizacji szkolenia.
Szkolenie komputerowe trwało 60 godzin lekcyjnych i obejmowało 15 spotkań po 4 godziny lekcyjne, na których uczestnicy nabywali umiejętności obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Ze względu
na to, że były 2 grupy szkoleniowe, to zajęcia były prowadzone dla każdej z grup oddzielnie. Pierwsza grupa rozpoczynała zajęcia o godzinie 9:00, natomiast druga o godzinie 14:00. Zajęcia komputerowe prowadził pan Adam Kolaśniewski, który bardzo szybko zaskarbił sobie sympatię podopiecznych i na tyle sprawnie prowadził szkolenia, iż każdy jego uczestnik może teraz pochwalić się umiejętnością korzystania z komputera oraz Internetu.
Po zakończeniu szkoleń komputerowych uczestnicy otrzymali na własność tablety oraz będą mieli jeszcze możliwość uczestniczenia w 3 spotkaniach animacyjnych, które odbędą się w listopadzie.
Na spotkaniach animacyjnych uczestnicy będą mieli możliwość doszlifowania swoich kompetencji cyfrowych oraz uczestnictwa w poczęstunku.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją