Logo: Urząd Gminy Świetajno
Logo: Youtube Logo: e-Usług Logo: epuap Logo: BIP
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa Gminy

Aktualności

KLUB SENIOR + OTWARTY

  • 03-02-2020
  • Autor: dr Alicja Kołakowska Wójt Gminy Świętajno
  • drukuj
 
 
 
KLUB SENIOR + OTWARTY
 
Dnia 27 stycznia 2020r. odbyła  się uroczystość otwarcia Klubu Senior + w Świętajnie. Wśród zaproszonych gości  obecni byli: p. Marcin Jastrzębski – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, p. Jarosław Matłach – Starosta Szczycieński Radni Powiatu Szczycieńskiego, Radni Gminy Świętajno, Ksiądz Jerzy Malewicki - proboszcz parafii Świętajno, Sołtysi; dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych oraz pracownicy urzędu gminy i jednostek gminnych oraz seniorzy.
P. Alicja Kołakowska –Wójt Gminy Świętajno przedstawiła informacje na temat utworzenia Klubu. Klub Senior+ został utworzony w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Edycja 2019. Na mocy porozumienia z dnia 28.05.2020 r. zawartego między Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim a Gminą Świętajno, Gmina otrzymała dofinansowanie na remont i wyposażenie Klubu w kwocie 26.383,21 zł. Środki własne to kwota 6.670,18. Łącznie w ramach programu wydatkowano 33.053,39 zł. Klub przeznaczony jest dla 30 seniorów, zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu po trzy godziny dziennie. Zajęcia dostosowane będą do potrzeb seniorów.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście m.in. Pan Marcin Jastrzębski, który poinformował o realizacji Programu w województwie warmińsko-mazurskim oraz p. Jarosław Matłach,  który powiedział, że  „…jesień życia wcale nie musi być smutna, może być złota, radosna i słoneczna…”.
Po przemówieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie nowej siedziby Klubu Senior+.. Część artystyczną zaprezentowały dzieci z Przedszkola Samorządowego „Akademia Bajek” w Świętajnie oraz p. Martyna Dąbkowska i p. Natalia Rzepka.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Klub Senior+

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją