Logo: Urząd Gminy Świetajno
Logo: Facebook Logo: epuap Logo: BIP
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: Rodzina

Aktualności

Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 • 03-10-2019
 • Autor: mgr inż. Jolanta Górska
 • drukuj
Urząd Gminy Świętajno informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Świętajno odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:
 • folii rolniczych,
 • siatki i sznurka do owijania balotów,
 • opakowań po nawozach,
 • big bagów.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.
W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z pomocy winni złożyć stosowny wniosek w Urzędzie  Gminy Świętajno, w terminie
do 31 października 2019 r.
Wraz z wnioskiem o pomoc w realizacji zadań związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej należy złożyć informację
o posiadanych odpadach pochodzących z działalności rolniczej oraz podpisaną informację
o przetwarzaniu danych osobowych.
Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Świętajno dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.
Poniżej druk wniosku wraz z załącznikami:

Załączniki

HARMONOGRAM KONKURSÓW RPO IV KWARTAŁ 2019

 • 30-09-2019
 • Autor: Tomasz Kowalczyk
 • drukuj
HARMONOGRAM KONKURSÓW RPO
IV KWARTAŁ 2019
DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE
Planowany Termin
Alokacja w zł
OŚ PRIORYTETOWA 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR
 
14,7 mln
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
Listopad
1,7 mln
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
Listopad
13 mln
OŚ PRIORYTETOWA 10 REGIONALNY RYNEK PRACY
 
50,5 mln
Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia
Listopad
30,5 m
Szczegółowy harmonogram konkursów znajduje się na stronie:
 
                www.rpo.warmia.mazury.pl

Gminna Rada Seniorów w Świętajnie

Dzięki podpisaniu porozumienia Pani Wójt, Alicji Kołakowskiej z Federacją FOSA, 15-osobowa grupa seniorów z Gminy Świętajno / koordynatorem projektu była GBP w Świętajnie / wzięła udział w 3-dniowym szkoleniu, które zaowocowało złożeniem wniosku o utworzenie Gminnej Rady Seniorów w Świętajnie.

Plan Polowań Zbiorowych Kół Łowieckich w Sezonie Łowieckim 2019/2020

 • 26-09-2019
 • Autor: Tomasz Kowalczyk
 • drukuj
 
 
 
 
 
 
 
 

Zimowe utrzymanie dróg krajowych i powiatowych

 • 24-09-2019
 • Autor: Tomasz Kowalczyk
 • drukuj

Ocena pracy naszych bibliotek

Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze

W sobotnie przedpołudnie 7 września 2019 r. boisko w Świętajnie stałą się areną zaciętej rywalizacji strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rozogi i Gminy Świętajno w Międzygminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.
Do turnieju rozgrywanego pod czujnym okiem sędziów z Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie stanęło:
z Gminy Rozogi
- OSP Rozogi
- OSP Wilamowo
- OSP Dąbrowy
- OSP Klon
- OSP Faryny
z  Gminy Świętajno
- OSP Świętajno
- OSP Długi Borek
- OSP Piasutno
- MDP Piasutno
Z bardzo dobrym wynikiem w klasyfikacji gminnej i międzygminnej zaprezentowała się Ochotnicza Straż Pożarna w Piasutnie.
Zawody sportowo-pożarnicze sprawdzają poziom wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP. Przy okazji to sprawdzian własnych możliwości, poznanie swoich słabych stron, co pozwala w przyszłości przygotować się lepiej do prawdziwych działań ratowniczych. Poza tym zawody to  emocjonująca rywalizacja dla zawodników i świetne widowisko dla widzów.

Narodowe czytanie

 • 09-09-2019
 • Autor: Biblioteka
 • drukuj
7 września o godz. 11.00 w parku w Świętajnie odbyło się  " Narodowe czytanie". Tym razem zaproszeni goście czytali nowele:"Orka", "Katarynka", "Dym", "Dobra pani".

Dogadać się z głuchym. JĘZYK MIGOWY kurs podstawowy PJM

Fundacja Pro Actione wspólnie zaprasza do udziału w warsztatach naturalnego języka migowego z możliwością dofinansowania z PFRON (ok. 90% ceny).
Dla Głuchych język polski jest językiem obcym, zawsze stanowiącym niezauważalną przez słyszących stresującą barierę, a bardzo często barierę nie do pokonania w załatwieniu codziennych, życiowych spraw.
Większość głuchych nie czyta stron internetowych a tym bardziej nie jest w stanie przebrnąć przez komunikaty informujące np. o możliwości zamówienia w ciągu trzech dni roboczych tłumacza. Oni potrzebują skontaktować się z żywym człowiekiem, który już z podstawową znajomością języka migowego pomoże im załatwić sprawę lub wskazać właściwą ścieżkę postępowania.
Ideą warsztatów jest nauka naturalnego języka osób niesłyszących i poznanie Kultury Głuchych w swobodnej atmosferze wrażliwych na innych osób oraz pod okiem czołowego wykładowcy Polskiego Języka Migowego, silnie osadzonego w środowisku głuchych – dr Michała Garncarka.  
 
Kluczowe dane kursu - do wykorzystania również we wniosku o dofinansowanie z PFRON:
Kurs: podstawowy PJM
Termin: 19.X – 15.XII.2019
Liczba godzin: 60
Cena: 850 zł (ok. 765,- pokrywa PFRON, uczestnik wpłaca tylko ok. 85,- )
Realizator: Fundacja Pro Actione, 10-685 Olsztyn, ul. Barcza 46 lok. 39
 
Zajęcia będziemy prowadzić w Olsztyńskim Planetarium/Obserwatorium astronomicznym (Al. Marszałka Piłsudskiego 38 lub ul. Żołnierska 13b), w układzie weekendowym (pięć zjazdów). Ostateczne dni i godziny doprecyzujemy w porozumieniu z uczestnikami.
 
Wstępna informacja dotycząca możliwości dofinansowania z PFRON:
Aby ubiegać się o dofinansowanie, wystarczy po wstępnym zgłoszeniu nam (mailem lub telefonicznie) chęci uczestnictwa w warsztatach i uzyskaniu od nas wskazówek, niezbędnych dla uniknięcia częstych błędów w dokumentacji i kilkukrotnych wizyt w PFRON, złożyć do PFRON (dla mieszkańców woj. warm.-mazur.: Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23; tel. 89 722-90-24) właściwy wniosek (w załączeniu) wypełniony danymi jak powyżej.
Zgłoszenia przyjmowane są od osób, które zamierzają wykorzystywać znajomość języka w ramach aktywności zawodowej/społecznej (do 90% dofinansowania) lub w przypadku udokumentowanego uszczerbku słuchu członka rodziny (do 95% dofinansowania).
O przyznaniu dofinansowania decyduje dostępność środków (już się kończą) i kolejność zgłoszeń!
 
Chęć uczestnictwa w warsztatach (wystarczy podać: Imię, Nazwisko, nr tel., adres e-mail) i/lub pytania prosimy kierować pod nr telefonu lub na e-mail jak poniżej.
Zapraszamy!
 
Adam Rauba
FUNDACJA Pro Actione
tel. 606 89 68 90
 

Załączniki

Dołącz do darmowego projektu "FOLM - z natury do rynku pracy"

1 2 3 4 5