Logo: Urząd Gminy Świetajno
Logo: Facebook Logo: epuap Logo: BIP
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: Rodzina

Aktualności

KLUB SENIOR + OTWARTY

 • 03-02-2020
 • Autor: dr Alicja Kołakowska Wójt Gminy Świętajno
 • drukuj
 
 
 
KLUB SENIOR + OTWARTY
 
Dnia 27 stycznia 2020r. odbyła  się uroczystość otwarcia Klubu Senior + w Świętajnie. Wśród zaproszonych gości  obecni byli: p. Marcin Jastrzębski – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, p. Jarosław Matłach – Starosta Szczycieński Radni Powiatu Szczycieńskiego, Radni Gminy Świętajno, Ksiądz Jerzy Malewicki - proboszcz parafii Świętajno, Sołtysi; dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych oraz pracownicy urzędu gminy i jednostek gminnych oraz seniorzy.
P. Alicja Kołakowska –Wójt Gminy Świętajno przedstawiła informacje na temat utworzenia Klubu. Klub Senior+ został utworzony w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Edycja 2019. Na mocy porozumienia z dnia 28.05.2020 r. zawartego między Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim a Gminą Świętajno, Gmina otrzymała dofinansowanie na remont i wyposażenie Klubu w kwocie 26.383,21 zł. Środki własne to kwota 6.670,18. Łącznie w ramach programu wydatkowano 33.053,39 zł. Klub przeznaczony jest dla 30 seniorów, zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu po trzy godziny dziennie. Zajęcia dostosowane będą do potrzeb seniorów.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście m.in. Pan Marcin Jastrzębski, który poinformował o realizacji Programu w województwie warmińsko-mazurskim oraz p. Jarosław Matłach,  który powiedział, że  „…jesień życia wcale nie musi być smutna, może być złota, radosna i słoneczna…”.
Po przemówieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie nowej siedziby Klubu Senior+.. Część artystyczną zaprezentowały dzieci z Przedszkola Samorządowego „Akademia Bajek” w Świętajnie oraz p. Martyna Dąbkowska i p. Natalia Rzepka.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Klub Senior+

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2020 roku --

 • 03-02-2020
 • Autor: Magdalena Borkowska
 • drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" zwraca się z prośbą o wypełnieni ankiety monitorującej. Poniższa ankieta skierowana jest do wszystkich mieszkańców obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. Wypełnienie ankiety, pozwoli na zbadanie poziomu państwa satysfakcji pod kątem działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania, jak również realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Noworoczny Turniej Piłki Nożnej (Halowej) o Puchar Wójta Gminy Świętajno w Spychowie

 • 22-01-2020
 • Autor: Marcin Tański
 • drukuj
Noworocznym Turniej  Piłki Nożnej (Halowej)
 o Puchar Wójta Gminy Świętajno w Spychowie
 
            18 stycznia 2020r.  dzieci z terenu gminy Świętajno wzięły udział w Noworocznym Turnieju Piłki Nożnej (Halowej) o Puchar Wójta Gminy Świętajno w Spychowie.  W zawodach uczestniczyło sześć drużyn łącznie 48 zawodników z rocznika 2010 - 2012. Turniej odbył się systemem: grupowym – ,,każdy z każdym”.
 
Skład:
 
Gmina Świętajno 1:                                      Gmina Świętajno 2:
 
 1. Szymon Żarnoch (Br.)                      1. Wojciech Koziatek (Br.)
 2. Rafał Cichy                                       2. Piotr Zaborowski (K.)     
 3. Nikodem Buła (K.)                            3. Mateusz Szmigiel
 4. Hubert Chaber                                   4. Szymon Śniadach
 5. Filip Rochmalski                               5. Aleksander Ferenc
 6. Filip Krynicki                                    6. Maciej Bors
 7. Alek Grajko                                       7. Filip Jankowski
 8. Michał Górski                                    8. Krzysztof Cichy
 
Wyniki rywalizacji: 
                                                                     
Świętajno II – Żagiel  I                      3:3
Świętajno I – MKS I                          1:0
Żagiel II – MKS II                             0:12
Świętajno II – Żagiel II                      5:1
MKS I –MKS II                                 0:5
Żagiel I –Świętajno I                          2:2
Świętajno IŚwiętajno II                  0:0
MKS II- Żagiel I                                 0:0
Żagiel II- MKS I                                 0:6
Świętajno II – MKS I                         0:0
Żagiel I – Żagiel II                              4:0
Świętajno I – MKS II                         0:3
MKS II –Świętajno II                        2:0
Żagiel II – Świętajno I                       1:1
MKS I – Żagiel I                                0:2
 
 
Tabela końcowa:
 
 1. MKS Ruciana - Nida II               13 pkt.    22-0 bramki
 2. Żagiel Piecki I                               9  pkt.    11-5
 3. Gmina Świętajno II                        6 pkt.     8-6
 4. Gmina Świętajno I                         6  pkt.     4-6
 5. MKS Ruciana – Nida I                  4 pkt.      6-8
 6. Żagiel Piecki II                              1 pkt.      2-28
 
 
Najlepszy strzelec    :  Tomasz Ropiak           (MKS Ruciana - Nida II)     – 8 goli
Najlepszy bramkarz : Wojciech Koziatek     (Gmina Świętajno II)
Najlepszy zawodnik :  Szymon Żarnoch        (Gmina Świętajno I)
Najlepszy zawodnik :  Gracjan Plona             (Żagiel Piecki I)
Najlepszy zawodnik :  Alek Tyrek                 (MKS Ruciana - Nida II)
 
 
Organizator: Urząd Gminy Świętajno, Stowarzyszenie „RAZEM” w Świętajnie, partner – Szkoła Podstawowa im. M. Zientary- Malewskiej w Spychowie, sędzią głównym był Marcin Tański i  Jakub Krystkiewicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Świąteczna magia zagościła w szkole

 • 20-01-2020
 • Autor: Artykuł- Monika Dąbkowska, Zdjęcia - Renata Milińska
 • drukuj
16 stycznia w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie uczniowie zaprezentowali  swoje umiejętności wokalno- aktorskie w widowiskowym przedstawieniu „Opowieść wigilijna”. Było nastrojowo, wzruszająco i przerażająco. Uczniów przygotowała nauczycielka języka polskiego Anna Kowalczuk.
Uczniowie profesjonalnie wcielili się w swoje role przenosząc przybyłych gości w wigilijny wieczór. Na scenie pojawił się ponury i złośliwy Scrooge, jego wesoły bratanek Fred oraz potulny pracownik kancelarii. Do realnego świata przybyły też fantastyczne postacie- Duch Marley’a oraz Duchy Dawnych, Tegorocznych i Przyszłych Świąt Bożego Narodzenia. Wizyta baśniowych postaci sprawiła, że na scenie zrobiło się klimatycznie i przerażająco.
Młodzi aktorzy wiarygodną i refleksyjną grą przypomnieli o tym, co w życiu ważne i piękne, a występy muzyczno- taneczne uczniów klas 1-3 dodały przedstawieniu radosnej magii. Na zmysły zadziałały też niesamowite efekty świetlne i muzyka. Dekoracje, stroje oraz świetna charakteryzacja sprawiły, że na widowni nie zabrakło wzruszeń, a po przedstawieniu pozytywnych komentarzy.
- Urzekł nas profesjonalizm młodych aktorów- mówią zgodnie rodzice. – Dzięki występom na scenie nasze dzieci mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania- dodają z dumą.
Dzięki zaangażowaniu opiekuna grupy teatralnej Anny Kowalczuk oraz wsparciu innych nauczycieli sala gimnastyczna na jeden wieczór zamieniła się w wysokiej jakości musical, który zgromadził szeroką publikę. - Dzieci początkowo były bardzo zestresowane, ale ostatecznie ten stres zadziałał mobilizująco- chwali swoich podopiecznych pani Ania.
Po występie aktorskim uczestnicy chóru szkolnego urzekli widzów świąteczno- karnawałowymi rytmami. Niezwykły wieczór był okazją do rozstrzygnięcia ogłoszonego przez SU konkursu na nazwę chóru szkolnego. Zwyciężyła uczennica klasy 7 Klaudia Dąbkowska nadając chórowi nazwę „Słowiki Ignacego”.
Na zakończenie emocjonującego wieczoru dzieci dostały od Mikołaja paczki z łakociami, a wszyscy przybyli mogli skosztować smacznych pączków.
 
Artykuł- Monika Dąbkowska
Zdjęcia- Renata Milińska
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o Zasadach Wydobywania Piasku i Żwiru oraz Wykonaniu Robót Geologicznych

 • 17-01-2020
 • Autor: Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie
 • drukuj

Załączniki

Wójt Gminy Świętajno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Świętajno w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • 14-01-2020
 • Autor: Wojciech Lenkiewicz
 • drukuj
 
Wójt Gminy Świętajno ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
Gminy Świętajno w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Na podstawie art. 13 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 14, art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019 r.,poz. 688, 1570) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), a także zgodnie z Uchwałą nr XIV/95/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w ramach działalności w sferze zadań publicznych w gminie Świętajno na rok 2020, zarządza się co następuje:
§ 1
Rodzaj  zadania
1.1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, konkurs obejmuje realizację zadań
 1. „Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świętajno”;
 2. „III Półmaraton Spychowski Tropem Niedźwiedzia”.
1.2. W zakresie turystyki, konkurs obejmuje realizację zadania:
 1. ,,Promocja turystyczna Gminy Świętajno”
1.3 . W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, konkurs obejmuje realizację następujących zadań:
 1. „Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”; - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 2. „Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 3. „Powrót Juranda do Spychowa” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 4. ,,Promujemy potrawy regionalne” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 5. ,,Festiwal Kultur” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 6. ,,Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 7. „Turniej scrabble nad jeziorem” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 8. „Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
 9. „Patriotyczna Gmina Świętajno” - realizacja wydarzeń kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
§ 2
Termin, warunki składania ofert
 1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej prowadzącej działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w §1  ust. 1.1, 1.2 oraz 1.3. 
 2. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane z budżetu Gminy Świętajno w ciągu trzech lat poprzedzających rok, którego dotyczy konkurs.
 3. Oferty dotyczące wsparcia/powierzenia realizacji zadań publicznych należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.02.2020 r. do godz. 15.15 w Urzędzie Gminy Świętajno lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno,  ul. Grunwaldzka 15, 12- 140 Świętajno z dopiskiem odpowiednio:
 • Otwarty konkurs ofert: „Zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy Świętajno”;
 • Otwarty konkurs ofert: „III Półmaraton Spychowski Tropem Niedźwiedzia”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Promocja turystyczna Gminy Świętajno”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Powrót Juranda do Spychowa”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Promujemy potrawy regionalne”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Festiwal Kultur”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Turniej scrabble nad jeziorem”;
 • Otwarty konkurs ofert: „Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej”;
Otwarty konkurs ofert: „Patriotyczna Gmina Świętajno”;
4. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w miejscu wskazanym  w ust. 3 lub data stempla pocztowego
5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
2) Termin i miejsce realizacji zadania publicznego
3) Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5) Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
6) Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
7) Inne dokumenty i informacje wynikające ze wzoru oferty.
8) Informacje nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać / lub pozyskała, nazwę funduszu / programu, termin składania wniosku o dotację itp.
 6. Druki ofert znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno:    www.bip.swietajno.ug.gov.pl /ogłoszenia/ zadania publiczne/. Druki można również pobierać w Urzędzie Gminy Świętajno, pok. nr 12.
7. Oferty złożone na innych drukach lub niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. W przypadku złożenia ofert po terminie wskazanym w §2 pkt. 3, będą one rozpatrywane w kolejnym określonym w uchwale terminie.
 
Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się na stronie Urzędu Gminy Świętajno: www.bip.swietajno.ug.gov.pl/zadania publiczne/.

Zajęcia organizowane przez GOK w Świętajnie w czasie ferii zimowych

 • 13-01-2020
 • Autor: Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie
 • drukuj

Nabór do Klubu Senior + w Świętajnie

 • 13-01-2020
 • Autor: Ewa Gronowska - Kierownik GOPS
 • drukuj
 
Świętajno, dnia 13.01.2020 r.
 
 
 
Nabór do Klubu Senior + w Świętajnie
 
Gmina Świętajno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie ogłasza nabór uczestników do Klubu Senior + w Świętajnie.
 
Nabór trwa do 24 stycznia 2020 r.
 
Klub Senior + mieści się w lokalu przy ulicy Mickiewicza 13 w Świętajnie.
 
Uczestnikami Klubu mogą zostać mieszkańcy Gminy Świętajno w wieku 60 +, oferta skierowana jest do osób nieaktywnych zawodowo.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior + powinny zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym Klubu Senior +
oraz wypełnić deklarację uczestnictwa.
Wypełnioną deklarację uczestnictwa  należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie przy ul. Spółdzielczej 4
(od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00) w terminie do 24 stycznia 2020 r.
 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka
     Pomocy Społecznej
     Ewa Gronowska

Załączniki

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej (Halowej) o Puchar Wójta Gminy Świętajno

 • 03-01-2020
 • Autor: Marcin Tański
 • drukuj
 
SPRAWOZDANIE
            7 grudnia 2019r.  dzieci z terenu gminy Świętajno wzięły udział w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej (Halowej) o Puchar Wójta Gminy Świętajno w Spychowie. W zawodach uczestniczyło sześć drużyn łącznie 48 zawodników z rocznika 2010 - 2012. Turniej odbył się systemem: grupowym – ,,każdy z każdym”.
 
 
 
Skład:
Gmina Świętajno 1:                                      Gmina Świętajno 2:
 1. Szymon Żarnoch (br.) (K)                 1. Wojciech Koziatek (br.)
 2. Rafał Cichy                                        2. Piotr Zaborowski (K.)     
 3. Nikodem Buła                                   3. Mateusz Szmigiel
 4. Hubert Chaber                                   4. Szymon Śniadach
 5. Krzysztof Cichy                                 5. Aleksander Ferenc
 6. Oskar Mikołajewski                           6. Aleksander Butkiewicz
 7. Alek Grajko                                         7. Filip Jankowski
Wyniki rywalizacji:                                                           
Świętajno 1 - AP Myszyniec 1           0:0
Świętajno 2 – GKS 2                         0:1
AP Myszyniec 2 – GKS 1                  0:7
AP Myszyniec 1 – GKS 1                  0:3
GKS 2 – AP Myszyniec 2                  7:0
Świętajno 1Świętajno 2                  1:1
Świętajno 2 – AP Myszyniec 1           1:1
AP Myszyniec 2 – Świętajno 1           0:3
GKS 1 – GKS 2                                  0:0
AP Myszyniec 1 – GKS 2                   0:3
Świętajno 1 – GKS 1                          0:3
Świętajno 2 – AP Myszyniec 2           2:0
AP Myszyniec 2 – AP Myszyniec 1    0:3
GKS 1 – Świętajno 2                           1:0
GKS 2 – Świętajno 1                           1:1
Tabela końcowa:
 1. GKS Szczytno 1                13 pkt.    14:0 bramki
 2. GKS Szczytno 2                11 pkt.    12-1
 3. Gmina Świętajno 1              6 pkt.     5-5
 4. Gmina Świętajno 2              5 pkt.     4-4
 5. AP Kurpie Myszyniec 1      5 pkt.     4-7
 6. AP Kurpie Myszyniec 2      0 pkt.     0-22
Pamiątkowe statuetki otrzymali:
Najlepszy strzelec    :  Bartosz Orłowski        (GKS Szczytno 1)     – 5 goli
Najlepszy bramkarz : Wojciech Koziatek     (Gmina Świętajno 2)
Najlepszy zawodnik :  Mateusz Szmigiel       (Gmina Świętajno 2)
Najlepszy zawodnik :  Maciej Kalinowski     (AP Kurpie Myszyniec 1)
Najlepszy zawodnik :  Adam Prusiński          (GKS Szczytno 1)
 
Sędzią głównym był pan Marcin Tański i Jerzy Waliszewski
 
Organizatorem turnieju był :
Urząd Gminy Świętajno, Stowarzyszenie RAZEM w Świętajnie
A partnerem : Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary – Malewskiej w Spychowie
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 9