Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa Gminy

Aktualności

Szanowni Państwo, Rolnicy Gminy Świętajno


Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego, oraz w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Świętajno wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)
(średnia roczna DJP na podstawie dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w odniesieniu do każdej siedziby stada producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku)
Pieniądze wypłacane będą w terminie  1 - 31 października 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Świętajno, przy ul. Grunwaldzkiej 15, 12-140 Świętajno, pokój nr 15.
tel. (89) 623 20 66

Na temat wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej można przeczytać na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją