Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa Gminy

Aktualności

Zdalna Szkoła +

  • 10-09-2020
PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+
 
 
Projekt „Zdalna Szkoła+ wsparcie w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś priorytetowa nr I ”Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działanie: 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
Wartość projektu: 54 443,92 zł
Wnioskowana kwota grantu: 54 443,92 zł
Cel projektu: Celem projektu jest doposażenie szkół z terenu Gminy Świętajno w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.
Opis projektu: W ramach realizowanego grantu zakupiono 22 laptopy, 2 tablety wraz oprogramowaniem.
Zakupiony sprzęt został przekazany  dla szkół: Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego                            w Świętajnie - 12 laptopów,  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolonii - 2 laptopy i 2 tablety, Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach - 4 laptopy, Szkole Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej w Spychowie - 4 laptopy.
Wsparciem zostanie objętych 24 uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.
 
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT
 
Lp.
Nazwa oferenta
Cena ofertowa
1.
„Matcom” Marcin Sebastian Ziółek
12-100 Szczytno, ul. Moniuszki 5
53 709,18 zł
2.
N.BIT Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Plebańska 3/8
55 100,53 zł
3.
Komputronik S.A
12-100 Szczytno, ul. 1 Maja 5
54 984,00 zł
4.
JM DATA Spółka z o.o. Sp. k.
04-667 Warszawa, ul. Trakt Lubelski 233
49 797,78 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją