Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa Gminy

Aktualności

Zdalne nauczanie w Spychowie

  • 20-05-2020
  • Autor: Elżbieta Guziak
  • drukuj
Szkoła Podstawowa im.Marii Zientary-Malewskiej w Spychowie jako pierwsza w naszej gminie rozpoczęła videolekcje z dziećmi. Dzięki  pozyskanym przez nauczyciela informatyki p.Rafała Zwiernika bezpłatnym programom nauczyciele i uczniowie mogą realizować videolekcje.  Podczas zajęć można korzystać z różnych dodatków takich, jak: prezentacje, zdjęcia, filmy, czy karty pracy. Jest to bardzo dobre rozwiązanie w czasie trwającej epidemii.
 
 
 

Odczyt wodomierza

KOMUNIKAT

 
 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie / z Filią w Spychowie i Kolonii/  z dniem 4 maja 2020 r. otwiera się dla czytelników. Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa będziemy mogli wypożyczać książki.
Nie będziemy świadczyć żadnych  innych usług.
Biblioteka w Świętajnie będzie czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 a w soboty od 10 do 14.00.
                            
                                                                                                                                
Dyrektor
Gminnej Biblioteki w Świętajnie

 

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania
 
Od 2 maja rusza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania.
Zgodnie z przyjętym 26 lutego 2019 r. Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świętajno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających
na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Świętajno o dofinansowanie mogą się ubiegać:
  • osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
  • osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
  • wspólnoty mieszkaniowe.
 
Beneficjent może uzyskać dotację w wysokości 50% kosztów zakupu urządzenia grzewczego jednak nie więcej niż 4.000,00 zł brutto.
 
Nabór wniosków prowadzony jest do 30 czerwca 2020 r., o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Dotacją nie będą objęte inwestycje, które zostały rozpoczęte, wykonane i sfinansowane przed dniem podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej.
 
Formularz wniosku do pobrania
Formularz oświadczenia wnioskodawcy o prawie dysponowania nieruchomością
do pobrania
Formularz zgody właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego albo innego podmiotu na modernizację ogrzewania do pobrania
Regulamin udzielania dotacji celowej do pobrania

Załączniki

Podziękowania

Sołtysom, członkom OSP w Świętajnie i w Spychowie, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury składam serdeczne podziękowania za przygotowanie i dostarczenie w dniach 18 - 29 kwietnia 2020 r.  meseczek ochronnych dla seniorów - mieszkańców naszej gminy.
                                                                                                              
                                                                                                      Wójt Gminy Świętajno

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla targowisk i bazarów, na których sprzedawana jest żywność w celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 w tych miejscach handlu.

Informacja Wójta Gminy Świętajno w sprawie maseczek ochronnych

Zarządzenie Wójta Gminy Świętajno w sprawie zmian w organizacji pracy w Urzędzie Gminy Świętajno poprzez wprowadzenie pracy zdalnej

Życzenia wielkanocne

Konkurs EKO - Sołectwo

1 2 3 4 5 6 ... 13