Logo: Urząd Gminy Świetajno
Logo: Facebook Logo: epuap Logo: BIP
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: Rodzina

Aktualności

Plebiscyt na Eko-Firmę Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 2019

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zaprasza samorządy, szkoły i przedsiębiorców z Regionu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do udziału w Plebiscycie na Eko-Firmę Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 2019.
W ramach plebiscytu zostaną wręczone laury w 4 kategoriach. W każdej kategorii zostanie wręczony złoty, srebrny i brązowy Laur Eko Firmy KWJM 2019.
Jest to plebiscyt organizowany po raz pierwszy ale rangę temu wydarzeniu nadają patronaty, które pozyskała FOWJM. Swoim Patronatem objęli wydarzeni Marszalek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warmińsko Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych oraz Business Center Club – Loża Olsztyńska.
Patronatami medialnymi wydarzenie objęła Telewizja Polska oddział w Olsztynie, Telewizja KTK oraz Gazeta Olsztyńska.
Wyróżnienia w powyższych kategoriach dla zgłoszonych instytucji zostaną przyznane przez Radę Plebiscytu złożoną z przedstawicieli wszystkich instytucji patronackich.
Gala Finałowa Plebiscytu odbędzie się 13 grudnia b.r. o godzinie 12:00  w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Giżycku a samą galę uświetni koncert uczniów tejże szkoły.
Szczegóły dotyczące plebiscytu, regulamin i formularze rekrutacyjny znajdują się na stronie www.jeziora.com.pl
W przypadku pytań dotyczących plebiscytu zapraszamy do kontaktu z Pawłem Grądzkim - Członkiem Zarządu fundacji Ochrony wielkich Jezior Mazurskich tel. 660 499 264 lub e-mail: p.gradzki@jeziora.com.pl
 

Załączniki

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko – mazurskim

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów
w województwie 
warmińsko – mazurskim
 
Na przełomie września i października, od 16 września do 24 października 2019 r., w świetlicy wiejskiej w Spychowie odbywały się zajęcia komputerowe dla seniorów z naszej gminy pn.: „Bezpłatne szkolenia  komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko – mazurskim”.
Projekt był realizowany przez Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Realizacja projektu była możliwa dzięki złożonej przez Gminę Świętajno, reprezentowaną przez Wójt Gminy Świętajno dr Alicję Kołakowską, deklaracji przystąpienia do projektu i podanie szacunkowej liczby chętnych osób do udziału w niniejszym projekcie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie było zamieszkanie w Gminie Świętajno, ukończone 65 lat w momencie przystąpienia do projektu oraz chęć podniesienia kompetencji cyfrowych i aktywnego udziału w zaplanowanej ścieżce wsparcia (udział w szkoleniach i animacjach).
Chętnych do uczestnictwa w szkoleniu było aż 17 osób, jednakże do udziału w projekcie zakwalifikowało się 14 osób ze względu na kryteria wiekowe (ukończone 65 lat w momencie przystąpienia do projektu). Z zakwalifikowanej grupy osób zostały utworzone 2 grupy szkoleniowe. Koordynatorem lokalnym grup szkoleniowych była pani Anna Repka, która wykazała ogromną inicjatywę oraz wsparcie
przy organizacji i realizacji szkolenia.
Szkolenie komputerowe trwało 60 godzin lekcyjnych i obejmowało 15 spotkań po 4 godziny lekcyjne, na których uczestnicy nabywali umiejętności obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Ze względu
na to, że były 2 grupy szkoleniowe, to zajęcia były prowadzone dla każdej z grup oddzielnie. Pierwsza grupa rozpoczynała zajęcia o godzinie 9:00, natomiast druga o godzinie 14:00. Zajęcia komputerowe prowadził pan Adam Kolaśniewski, który bardzo szybko zaskarbił sobie sympatię podopiecznych i na tyle sprawnie prowadził szkolenia, iż każdy jego uczestnik może teraz pochwalić się umiejętnością korzystania z komputera oraz Internetu.
Po zakończeniu szkoleń komputerowych uczestnicy otrzymali na własność tablety oraz będą mieli jeszcze możliwość uczestniczenia w 3 spotkaniach animacyjnych, które odbędą się w listopadzie.
Na spotkaniach animacyjnych uczestnicy będą mieli możliwość doszlifowania swoich kompetencji cyfrowych oraz uczestnictwa w poczęstunku.
 

BAL SENIORA

 • 30-10-2019
 • Autor: Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie
 • drukuj
26.10.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie odbył się Bal Seniora. Organizatorem była Nieformalna Grupa  Seniorów działająca przy Gminnej Bibliotece w Świętajnie, a gośćmi byli Klub Seniora z Rozóg oraz przedstawicielki Klubu Siostry Juranda ze Spychowa. To była fantastyczna zabawa.
 
 
 

Darmowe Warsztaty Fotografii Przyrody dla Młodzieży

 • 24-10-2019
 • Autor: Tomasz Kowalczyk
 • drukuj
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich organizuje w tym roku 3 jednodniowe warsztaty Fotografii Przyrody dla dzieci i młodzieży. Warsztaty będą prowadzone przez Fotografów z Polskiego Związku Fotografii Przyrody. Udział w warsztatach jest darmowy. Wystarczy posiadać aparat lub nawet telefon aby móc robić zdjęcia.

Dzień Edukacji Narodowej w Świętajnie.

 • 17-10-2019
 • Autor: Artykuł- Monika Dąbkowska
 • drukuj
Dzień Edukacji Narodowej w Świętajnie.
W piątek, 11 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Świętajnie świętowali Dzień Edukacji Narodowej połączony z pasowaniem pierwszaków na uczniów.
Uroczystość rozpoczęli najmłodsi. Z odwagą i entuzjazmem zaprezentowali swoje umiejętności wokalno- aktorskie. Był taniec z flagą w barwach narodowych, wierszyki patriotyczne oraz piosenki o szkole połączone z grą aktorską. Po występie artystycznym najmłodsi wstąpili w szeregi podstawówki. Ślubowali dbać o dobre imię klasy i szkoły, być dobrym kolegą oraz sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Z kolei starsi uczniowie wzruszyli recytacją wierszy i piosenkami w wykonaniu chóru szkolnego. Uczniowie dziękowali pedagogom za cierpliwość, gorące serca i pomocne dłonie.
Dyrektor szkoły Lucyna Częścik złożyła życzenia swoim współpracownikom dziękując za wysiłek i poświęcenie włożone w edukację i wychowanie oraz życzyła dalszych sukcesów zawodowych.
Na zakończenie uroczystości odbyła się wyjątkowa sesja zdjęciowa z pierwszakami.
 
Artykuł- Monika Dąbkowska
Zdjęcia- Renata Milińska
 
 

Warmińsko-Mazurskie - 20 lat Województwa, 30 lat Samorządności

W ramach promocji regionu i gminy zachęcamy do zapoznania się z wydaną publikacją pn. "Warmińsko-Mazurskie -  20 lat Województwa, 30 lat Samorządności.

Bezpłatne kursy w ramach projektu unijnego

 • 10-10-2019
 • Autor: Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie
 • drukuj

102 Urodziny Pani Konstancji

 • 08-10-2019
 • Autor: Kierownik USC w Świętajnie - Liliana Napiórkowska
 • drukuj
W dniu 6 października 2019 r. najstarsza mieszkanka Gminy Świętajno Pani Konstancja Koziatek ukończyła 102 lata życia. W związku z tak pięknym jubileuszem w dniu 4 października z wizytą do zacnej Jubilatki przybyli: Wójt Gminy Świętajno - Pani Alicja Kołakowska, kierownik USC w Świętajnie - Pani Liliana Napiórkowska oraz redaktor gazety Nasz Mazur - Pani Joanna Karzyńska. W uroczystości uczestniczyła również chrześnica Dostojnej Jubilatki Pani Bogusława Siennicka.
Były życzenia, kwiaty i upominek. Dopełnieniem uroczystości jubileuszowej był tort urodzinowy.
Pani Konstancji życzymy dalszych długich lat w dobrym zdrowiu i szczęściu rodzinnym, dużo wytrwałości i siły do pokonywania wszelkich trudów oraz samych radosnych dni  w gronie życzliwych jej sercu osób.
 
                           

Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 • 03-10-2019
 • Autor: mgr inż. Jolanta Górska
 • drukuj
Urząd Gminy Świętajno informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Świętajno odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:
 • folii rolniczych,
 • siatki i sznurka do owijania balotów,
 • opakowań po nawozach,
 • big bagów.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.
W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z pomocy winni złożyć stosowny wniosek w Urzędzie  Gminy Świętajno, w terminie
do 31 października 2019 r.
Wraz z wnioskiem o pomoc w realizacji zadań związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej należy złożyć informację
o posiadanych odpadach pochodzących z działalności rolniczej oraz podpisaną informację
o przetwarzaniu danych osobowych.
Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Świętajno dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.
Poniżej druk wniosku wraz z załącznikami:

Załączniki

HARMONOGRAM KONKURSÓW RPO IV KWARTAŁ 2019

 • 30-09-2019
 • Autor: Tomasz Kowalczyk
 • drukuj
HARMONOGRAM KONKURSÓW RPO
IV KWARTAŁ 2019
DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE
Planowany Termin
Alokacja w zł
OŚ PRIORYTETOWA 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR
 
14,7 mln
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
Listopad
1,7 mln
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
Listopad
13 mln
OŚ PRIORYTETOWA 10 REGIONALNY RYNEK PRACY
 
50,5 mln
Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia
Listopad
30,5 m
Szczegółowy harmonogram konkursów znajduje się na stronie:
 
                www.rpo.warmia.mazury.pl
1 ... 3 4 5 6 7 ... 9