Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: Zus

Aktualności

ZAKOŃCZONO REALIZACJE ZADANIA PN.: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŚWIĘTAJNO”.

Gmina Świętajno w roku bieżącym zrealizowała zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świętajno”. Realizacja zadania poprzedzona była zawarciem w dniu 3 października 2019 r. umowy Nr 00162/19/17072/OZ-LZ/D na dofinansowanie zadania, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie, a Gminą Świętajno. Kwota dofinansowania obejmowała 50% kosztów kwalifikowalnych z środków udostępnianych przez NFOŚiGW w Warszawie i 35% kosztów kwalifikowalnych z środków udostępnianych przez WFOŚiGW w Olsztynie, łącznie 85 %. Koszt całego zadania wyniósł: 35 746,12 zł (netto).
Ww. zadanie obejmowało 35 nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Świętajno. Nieruchomości objęte zadaniem położone były w miejscowościach: Świętajno, Piasutno, Jerutki, Kolonia, Konrady, Spychowo, Kierwik, Koczek, Połom, Stare Czajki, Jeruty.
W wyniku realizacji zadania usunięto 82,14 Mg wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo – cementowych).
 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piasutno.

Załączniki

1 2 3