Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa Gminy

Kampanie i nasz udział

Kampanie i nasz udział

„zachowaj trzeźwy umysł”

 
Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” dla uczniów klas I-VIII 
 
Gmina Świętajno bierze udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Kampania ta realizowana jest w formie online.  Korzystać z niej mogą uczniowie klas I-VIII, a także nauczyciele szkół podstawowych. Nasza gmina otrzymała dostęp do scenariuszy zajęć dla nauczycieli oraz kart pracy dla dzieci i młodzieży. Aby mieć do nich dostęp wystarczy zgłosić się do wychowawcy, ten zaś do Dyrektora swojej Szkoły. Otrzymamy wtedy hasło umożliwiające dostęp i wszystko będzie już w zasięgu ręki. Program ten obejmuje takie zjawiska jak narkotyki oraz depresja wśród uczniów szkół podstawowych. 
 
Informujemy, iż w ramach uczestnictwa  Gminy Świętajno  w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł, jest możliwość skorzystania ze scenariuszy zajęć dla nauczycieli dot. zjawisk narkomanii i depresji wśród dzieci i młodzieży, a także kart pracy dla uczniówAby uzyskać dostęp do scenariuszy i kart pracy wymagane jest podanie hasła. Nauczyciele oraz wychowawcy mogą uzyskać ten dostęp zwracając się do Dyrektora Szkoły, w której pracują zaś uczniowie, czy też rodzice mogą uzyskać ten dostęp zwracając się do wychowawcy klasy.  
 
Dlaczego warto wziąć udział? 
 
Okres pandemii wpłynął nie tylko na dzieci i młodzież ale również i na osoby dorosłe. Kampania „depresja” ma na celu powrót do normalności. Oswojenie się z problemem odcięcia od rówieśników i bezpiecznym powrocie do stanu sprzed pandemii. Ważne jest aby nauczyć dzieci i młodzież rozpoznawania swoich emocji i wykorzystania ich w pozytywny sposób. Tłumienie wszystkiego może prowadzić do zachowań ryzykownych. Ważne jest uświadomienie różnic wynikających z obniżonego nastroju, a depresji. Pozbycie się lęku związanego z poproszeniem o pomoc w trudnych sytuacjach, a także świadomość o niewykluczeniu ponownej izolacji społecznej i jak sobie z tym radzić aby nie wpłynęła na nasze zdrowie fizyczne jak i psychiczne. 
 
Przyczyny sięgania po substancje psychoaktywne przez młodzież są różne i mogą być w dużej mierze związane z wiekiem. Okres dojrzewania jest trudnym czasem, momentami buntów i lekceważenia wszystkich, przed czym ostrzegali rodzice.
 
Sięganie po alkohol lub inne środki odurzające mogą być próbą ucieczki, a także młodzieńczą chęcią doznania nowych wrażeń, szukaniem własnego ja. Ponadto pokusa spróbowania tak łatwo dostępnych, aczkolwiek zakazanych substancji, jest bardzo duża, a chęć bycia dorosłym, imponowania - popycha w stronę używania substancji psychoaktywnych. Bardzo często przyczyną sięgania po alkohol, papierosy czy narkotyki, jest przeżywanie przez młodzież osobistych problemów.  
 
Kampania „zachowaj trzeźwy umysł” ma na celu zwrócenie uwagi na poczucie szczęścia, wynikające z różnych codziennych aktywności. Dzięki poświęconemu czasu na zadania uczestnicy będą budować poczucie własnej wartości. Przy zwracaniu uwagi na pozytywne emocje towarzyszące, przy jednoczesnym wykonywaniu pracy, będą kształtować umiejętność dostrzegania własnych zalet oraz mocnych stron.  
 
Kampania ma na celu zminimalizowanie u nieletnich zachowań ryzykownych, które będą miały negatywny wpływ na ich funkcjonowanie w przyszłości. W zaistniałej sytuacji, gdzie kontakt z rówieśnikami został zaburzony musimy pamiętać o tym, że teraz dzieci baczniej przyglądają się osobom dorosłym i to nasze czyny wskażą im drogę postępowania w przyszłości. Zachęćmy więc nasze pociechy i wychowanków do zakładania sobie codziennie drobnych celów, aby każdego wieczoru mogły cieszyć się choćby z tych małych sukcesów. Doznawanie pozytywnych emocji w gronie najbliższych będzie miało wpływ na pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych.
  
W naszym pakiecie znajdują się zadania odpowiednio przystosowane dla klas: 1-3 (koncentrujące się na uświadomieniu uczniom ich własnych emocji); 4-6 (koncentrują uwagę na bazę jaką daje dom i pozytywne więzi rodzinne); 7-8 (koncentrują się na poc
zuciu własnej wartości i pozytywnym działaniu, ułatwiającym dążenie do celu). 
 
czytaj dalej