Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa Gminy

Pozostałe aktualności

E-DOWÓD

  • 29-04-2019
 Rozpoczął  się proces wydawania nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. E-dowody są stopniowo zastępowane  obecnie używanymi - w miarę ich naturalnego procesu wymiany. Oznacza to, że wszystkie dotychczas wydane dowody osobiste zachowują ważność do terminów w nich określonych. Natomiast każdy obywatel, który będzie chciał wymienić swój dotychczasowy dowód na nowy, z warstwą elektroniczną może to zrobić w dowodnym urzędzie gminy/miasta na terenie kraju.
E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego - potwierdza tożsamość posiadacza i jego obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.
Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, będzie można używać e-dowodu do:
  • uwierzytelniania się w e-usługach,
  • podpisywania dokumentów elektronicznych,
  • korzystania z automatycznych bramek granicznych na lotniskach,
  • komunikacji obywatela z administracją publiczną, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi
Nowe dowody będą z zewnątrz podobne do obecnych, natomiast wewnątrz będzie znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m. in. dane do identyfikacji osoby, zamieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Użycie warstwy elektronicznej dowodu, będzie się odbywało przez włożenie lub przyłożenie dokumentu do czytnika.
Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, można znaleźć na stronie   www.edowod.gov.pl
 
 
 
 
 
  
 
U W A G A
SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO
 
Proszę o sprawdzenie daty ważności swojego dowodu osobistego.
Nieważny dowód osobisty uniemożliwi Państwu załatwienie szeregu spraw (np. formalności w banku, przekroczenia granicy, podpisanie aktu notarialnego i inne).
W przypadku gdy kończy się okres ważności dowodu osobistego należy się zgłosić do Urzędu Gminy Świętajno, pok. nr 13 z 1 aktualnym zdjęciem.
Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty ustawowo wynosi 1 miesiąc od złożenia wnikosku.
Dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją