Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa Gminy

Aktualności

Szanowni Państwo, Rolnicy Gminy Świętajno

  • 28-07-2020

Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego, oraz w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Świętajno wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)
(średnia roczna DJP na podstawie dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w odniesieniu do każdej siedziby stada producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku)
Pieniądze wypłacane będą w terminie  1 - 31 października 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Świętajno, przy ul. Grunwaldzkiej 15, 12-140 Świętajno, pokój nr 15.
tel. (89) 623 20 66

Na temat wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej można przeczytać na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją