Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: Rodzina

Aktualności

Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego

 • 06-03-2019
W związku z realizacją projektu pn. "E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Świętajno" został otwarty Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego.
Profil Zaufany - podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, jest metodą powierdzania tożsamości przy korzystaniu z e-usług oferowanych przez urząd. Dodatkowo umożliwia on dostęp do części informacji zawartych na Portalu Interesanta. Założenie Profilu jest bezpłatne, zajmuje tylko kilka minut i wymaga jednorazowego potwierdzenia w urzędzie. Posiadając Profil zaufany można korzystać z e-usług.
Wnioskodawca, który posiada konto ePuap, Profil Zaufany, lub kwalifikowany podpis elektroniczny może przystąpić do złożenia wybranego dokumentu w urzędzie.
E-usługi i formularze, z których można korzystać w naszym urzędzie:
 • wymiar podatku od nieruchomości - osoby fizyczne
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • podatek od nieruchomości - osoby prawne
 • wymiar podatku rolnego - osoby fizyczne
 • podatek rolny - osoby prawne
 • wymiar podatku leśnego - osoby fizyczne
 • podatek leśny - osoby prawne
 • podatek od środków transportu - osoby fizyczne i prawne
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
 • wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Więcej informacji na temat e-usług, zakładania Profilu zaufanego oraz platformy ePuap mogą państwo uzyskać w naszym urzędzie oraz na stronie www.epuap.gov.pl.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją