Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: Rodzina

Aktualności

Przekazanie sprzętu

  • 07-12-2018
PRZEKAZANIE SPRZĘTU JEDNOSTKOM OSP ZAKUPIONEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI
 
W dniu 26.10.2018 r. w Urzędzie Gminy Świętajno  odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świętajno  wyposażenie  zakupione w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1759/18 zawartą w dniu 06.09.2018 r.
 
Zadanie jest realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy. Łączna wartość sprzętu jaki zostanie zakupiony wynosi 34.848,48 zł, z czego 34.500,00 zł to dotacja z Funduszu Sprawiedliwości a 348,48 zł z budżetu Gminy Świętajno.
Na mocy podpisanych umów użyczenia Alicja Kołakowska – Wójt Gminy Świętajno przekazała:
  • jednostce OSP Świętajno – reprezentowanej przez Jarosława Skowrońskiego – Prezesa OSP Świętajno oraz Arkadiusza Deptułę – Naczelnika OSP Świętajno   – defibrylator PHILIPS oraz Zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych,
  • jednostce OSP Spychowo  – reprezentowanej przez Jarosława Grudziądz  – Prezesa OSP Spychowo  oraz Grzegorza Groszyk – Naczelnika OSP Spychowo – defibrylator AED oraz zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych,
  • jednostce OSP Piasutno – reprezentowanej przez Bogdana Komosińskiego – Prezesa OSP Piasutno oraz Krzysztofa Gaworskiego – Naczelnika OSP Piasutno,  – torbę ratowniczą – Zetaw PSP R-1 z deską ortopedyczną .
  • jednostce OSP Długi Borek  – reprezentowanej przez Krzysztofa Turek – Prezesa OSP Długi Borek oraz Marka Kaczmarczyka  – Naczelnika OSP Długi Borek,  – torbę ratowniczą – Zetaw PSP R-1 z deską ortopedyczną .
 
Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Świętajno  realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”
 
 
Jerzy Janowski
 
 
Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją