Logo: Urząd Gminy Świetajno

Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa Gminy

Ważne aktualności

15-10-2020
Dnia 13 października w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu...
Ilustracja do informacji: Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Świętajnie
08-10-2020
Gmina Świętajno realizuje obecnie inwestycje pn.: „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w Świętajnie” . Wykonawcą robót jest firma SANPROD Sp z o.o., a...
Ilustracja do informacji: Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w Świętajnie
23-09-2020
Jako partner Fundacji TIME rozdysponowaliśmy bezpłatne pakiety materiałów do e-warsztatów, ze strony www.herbarion.pl . Odbiorcami były dzieci uczęszczające na...
Ilustracja do informacji: Warsztaty z wykonania świec naturalnych
13-07-2020
Promesa opiewa na kwotę 915 985 zł. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne. Środki przekazane przez Rząd wykorzystane zostaną na wydatki...
Ilustracja do informacji: Gmina Świętajno otrzymała czek z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
30-06-2020
Ilustracja do informacji: Podziękowanie

Aktualności

15-10-2020
Ilustracja do informacji: Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Świętajnie
Dnia 13 października w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego oraz przywitaniem przez panią dyrektor osób zgromadzonych. Część artystyczną rozpoczęli pierwszoklasiści. Pod kierunkiem pani Małgorzaty Gromadzkiej i pani Anety Parda...
czytaj dalej
08-10-2020
Ilustracja do informacji: Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w Świętajnie
Gmina Świętajno realizuje obecnie inwestycje pn.: „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w Świętajnie” . Wykonawcą robót jest firma SANPROD Sp z o.o., a wartość zamówienia na roboty budowlane to kwota 212 790,00 zł. Przewidywany termin wykonania robót ustalony został od dnia 10.12.2020 r. Inwestycja finansowana jest z Funduszu...
czytaj dalej
02-10-2020
Poziom Segregacji W Gminach Powiatu Szczycieńskiego W 2019 R. Gmina Przyjęte odpady komunalne (w tonach) Zmieszane odpady komunalne (w tonach) Zbieranie (papier, szkło, tworzywa sztuczne i pozostałe) Procentowy udział odpadów zmieszanych w ogólnej ilości śmieci...
czytaj dalej
02-10-2020
Ilustracja do informacji: Cennik Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie
Wysokość opłat za świadczenie na terenie gmin macierzystych powierzonych Spółce usług w zakresie zadań użyteczności publicznej Lp Kod odpadu Nazwa odpadu Jedn. Cena [netto] 1 15 0101 Opakowania z...
czytaj dalej