Logo: Urząd Gminy Świetajno
Logo: Facebook Logo: epuap Logo: BIP
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: Rodzina

Pracownicy

Pracownicy

 
Sekretarz Gminy
Piotr Szopiński
pok. 17, (89) 623 20 60
sekretarz@swietajno.ug.gov.pl
 
Skarbnik Gminy
Magdalena Majewska
pok. 5, (89) 623 20 73
skarbnik@swietajno.ug.gov.pl
 
Referat Techniczny:
Kierownik referatu technicznego
Maciej Templin
pok. 10, (89) 623 20 77
m.templin@swietajno.ug.gov.pl
 
Zastępca kierownika, infrastruktura techniczna
Jolanta Górska
pok.9, (89) 623 20 81, 696 359 191
j.gorska@swietajno.ug.gov.pl
 
Fundusze zewnętrzne, programy pomocowe, promocja gminy
Wojciech Lenkiewicz
pok.12, (89) 623 20 80
w.lenkiewicz@swietajno.ug.gov.pl

Rozwój gminy
Ewelina Bors
pok. 12, (89) 623 20 78, 602 394 781
e.bors@swietajno.ug.gov.pl

Zarządzanie zasobami, obsługa rady gminy
Angelika Gołaś
pok.11, (89) 623 20 75
a.golas@swietajno.ug.gov.pl

Planowanie przestrzenne
Jolanta Majewska
pok.14, (89) 623 20 64
j.majewska@swietajno.ug.gov.pl

Gospodarka mienia komunalnego
Mariola Szydłowska
pok.14, (89) 623 20 84
m.szydlowska@swietajno.ug.gov.pl

Rolnictwo, leśnictwo, drogi
Joanna Bors
pok.15, (89) 623 20 66, 604 081 526
j.bors@swietajno.ug.gov.pl
 
Administracja, pomoc informatyczna
Tomasz Kowalczyk
pok.1, (89) 623 20 88
t.kowalczyk@swietajno.ug.gov.pl
 
Referat Budżetu i Finansów:
Podatki i opłaty
Agata Jankowska
pok. 7, (89) 623 20 79
a.jankowska@swietajno.ug.gov.pl
 
Księgowość podatkowa
Agnieszka Grabowska
pok. 8, (89) 623 20 74
a.grabowska@swietajno.ug.gov.pl

Budżet i finanse
Danuta Puławska
pok. 4, (89) 623 20 72
d.pulawska@swietajno.ug.gov.pl
 
Księgowość budżetowa
Ewelina Szmigiel
pok. 4, (89) 623 20 72
e.szmigiel@swietajno.ug.gov.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi
 Aneta Pasymowska
pok.7, (89) 623 20 68
a.pasymowska@swietajno.ug.gov.pl
 
Referat organizacyjny:
Sekretariat, kadry
Jolanta Łońska
pok.17, (89) 623 20 60, faks: (89) 623 20 76
 
Sprawy obywatelskie, OSP
Jerzy Janowski
pok. 2, (89) 623 20 82
info@swietajno.ug.gov.pl
 
Urząd Stanu Cywilnego:
Ewidencja ludności, działalność gospodarcza, akcyza, Urząd Stanu Cywilnego - dowody osobiste, małżeństwa, zmiana imienia, nazwiska, zgony
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Liliana Napiórkowska
pok.13, (89) 623 20 70
usc@swietajno.ug.gov.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Ewa Żywica
pok.16, (89) 623 20 67
e.zywica@swietajno.ug.gov.pl