Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Pracownicy

Pracownicy

 Referat Organizacyjny
 
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kontakt
Nr Pokoju/Telefon
Piotr Szopiński
Sekretarz Gminy
sekretarz@swietajno.ug.gov.pl
pok. 18/(89) 623-20-63
Aneta Sychocka-Filochowska
Podinspektor ds. kadr
a.filochowska@swietajno.ug.gov.pl
pok. 19/(89) 623-20-60, faks: (89) 623-20-76
Jerzy Janowski
Inspektor ds. obywatelskich
info@swietajno.ug.gov.pl
pok. 2/(89) 623-20-82
 
Referat Budżetu i Finansów
 
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kontakt
Nr Pokoju/Telefon
Magdalena Majewska
Skarbnik Gminy
skarbnik@swietajno.ug.gov.pl
pok. 15/(89) 623-20-73
Agata Jankowska
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
a.jankowska@swietajno.ug.gov.pl
pok. 5/(89) 623-20-79
Aneta Pasymowska
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
a.pasymowska@swietajno.ug.gov.pl
pok. 4/(89) 623-20-68
Agnieszka Grabowska
Inspektor ds. księgowości podatkowej
a.grabowska@swietajno.ug.gov.pl
pok. 8/(89) 623-20-74
Monika Połomka
Podinspektor ds. finansowych
m.polomka@swietajno.ug.gov.pl
pok. 14/(89) 623-20-72
 Ewelina Szmigiel
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
e.szmigiel@swietajno.ug.gov.pl
pok. 14/(89) 623-20-72
 Aneta Szydlik / Zastepstwo za Magdalena Brzostek
Młodszy referent ds. obsługi i rozliczeń podatku VAT
a.zielinska@swietajno.ug.gov.pl
pok. 14/(89) 623-20-72
 
Referat Techniczny
 
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kontakt
Nr Pokoju/Telefon
Maciej Templin
Kierownik Referatu Technicznego
m.templin@swietajno.ug.gov.pl
pok. 10/(89) 623-20-77
Jolanta Górska
Z-ca Kierownika Referatu Technicznego, Inspektor ds. infrastruktury technicznej
j.gorska@swietajno.ug.gov.pl
pok. 9/(89) 623-20-81,
696-359-191
Wojciech Lenkiewicz
Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i programów pomocowych
w.lenkiewicz@swietajno.ug.gov.pl
pok. 12/(89) 623-20-80
Ewelina Bors
Podinspektor ds. rozwoju gminy
e.bors@swietajno.ug.gov.pl
pok. 12/(89) 623-20-78,
602-394-781
Violetta Bogus/
Zastępstwo za Angelika Gołaś
Referent ds. zarządzania zasobami
v.bogus@swietajno.ug.gov.pl
pok. 11/(89) 623-20-75
Jolanta Majewska
Inspektor ds. planowania przestrzennego
j.majewska@swietajno.ug.gov.pl
pok. 7/(89) 623-20-64
Mariola Szydłowska
Podinspektor ds. mienia komunalnego
m.szydlowska@swietajno.ug.gov.pl
pok. 9/(89) 623-20-86
Dominika Napiórkowska/ Zastępstwo za Joanna Bors
Młodszy referent ds. rolnictwa i leśnictwa
d.napiorkowska@swietajno.ug.gov.pl
(89) 623-20-66
 
Urząd Stanu Cywilnego
 
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kontakt
Nr Pokoju/Telefon
Liliana Napiórkowska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
l.napiorkowska@swietajno.ug.gov.pl
pok. 13/(89) 623-20-71
Ewa Żywica
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego/Inspektor ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej
e.zywica@swietajno.ug.gov.pl
pok. 16/(89) 623-20-67
 
Inspektor Ochrony Danych
 
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kontakt
Nr Pokoju/Telefon
Aneta Szydlik
Inspektor Ochrony Danych
iod@swietajno.ug.gov.pl
pok. 14/(89) 623-20-72