Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Realizowane w Gminie programy

Realizowane w Gminie programy

  • 10-01-2021
  • Autor: Rafał Zwiernik
  • drukuj

„Strażnicy Uśmiechu”

W dniach 6-7 października nauczyciele gminy wzięli udział w szkoleniu w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego  "Strażnicy Uśmiechu". Program ten adresowany jest do społeczności szkół podstawowych. Został on zaadaptowany do realizacji w polskich szkołach przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  (ogólnopolską placówkę doskonalenia nauczycieli powołaną i prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej w latach 1977 - 2009). Celem programu „Strażnicy Uśmiechu” jest rozwój samoświadomości dzieci,  kształtowanie ich umiejętności życiowych oraz społeczno – emocjonalnych,  w tym radzenia sobie z trudnymi i nieprzyjemnymi uczuciami, a także umacnianie zaufania do siebie i do innych. Poprzez zajęcia prowadzone w ramach programu w atmosferze zabawy, stwarza się uczestnikom możliwość uświadamiania sobie swojej wyjątkowości, wzajemnych różnic i podobieństw, wzbogacania swoich doświadczeń i umiejętności radzenia sobie z problemami, rozwijania optymalnych strategii przezwyciężania nieprzyjemnych stanów psychicznych, rozwijania sztuki wyrażania siebie i komunikacji z innymi, umacniania zaufania do siebie i innych.
Program „Strażnicy Uśmiechu” jest już od kilku lat realizowany /część kadry pedagogicznej gminnych placówek oświatowych posiadała wcześniejsze przeszkolenie i przygotowanie do jego realizacji/,  będzie  nadal wykorzystywany w pracy wychowawczej oraz działaniach profilaktycznych w  naszej gminie.
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie wejdź na stronę: 
Załączamy również prezentację, dzięki uprzejmości organizatorów szkolenia, w której można zapoznać się ze szczegółami programu
 

„Przyjaciele Zippiego”.

Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, skierowany do dzieci w  wieku  od 5 do 8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne. Podczas 24 spotkań  dzieci  uczą się w jaki sposób radzić sobie z trudnościami oraz jak wykorzystać nabyte  umiejętności w życiu codziennym. Program jest realizowany przez nauczyciela bądź  wychowawcę. Wiek 5-8 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu  szkolnego. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie.
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie wejdź na stronę: 
 
(na zdjęciu uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Spychowie im. Marii Zientary-Malewskiej podczas realizacji programu).

„Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”

Jest to program profilaktyki i promocji zdrowia skierowany do uczniów szkół podstawowych realizowany przez nauczycieli przeszkolonych w ramach powyższego programu. Ma on na celu przepracowanie z dziećmi co ważne jest dla zdrowia emocjonalnego oraz zdrowego funkcjonowania, uczenie ich jak radzić sobie ze stresem, emocjami a także jak w takim przypadku pomóc innym. Autorkami programu są Sylwia Wierzchowska oraz Elżbieta Nerwińska.
Program złożony jest z 10 części tematycznych, które skupiają się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej i optymistycznego podejścia do życia.
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie wejdź na stronę: 

Cartoon Network - Klub Kumpli- bądź kumplem, nie dokuczaj.

Jest to program skierowany do dzieci i młodzieży, który ma na celu pielęgnowanie w uczniach postawy bycia życzliwym dla siebie i innych. Co zrobić, by inni czuli się przy mnie dobrze, jak mogę pomóc, za co mogę wziąć odpowiedzialność. Postawa życzliwości charakteryzuje się życzeniem dobra innym uczynnością.  Zajęcia uczą pracy zespołowej, wykorzystują nowe technologię takie jak narzędzia internetowe, aplikację a także zwiększają udział uczniów i uczennic w planowaniu i realizacji własnego procesu edukacyjnego. Współpraca w grupie jest jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez uczniów w ramach programu.  W życzliwym środowisku jest dużo zrozumienia, współczucia i wzajemnego oddania. Zauważalnie spada ilość konfliktów i zachowań agresywnych. Nawiązują się przyjaźnie, pojawia się bliskość i otwartość, radość oraz chęć wzajemnej pomocy. Dlatego tak ważne jest wdrażanie takich programów.
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie wejdź na stronę: 

Załączniki