Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Czyste Powietrze

Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny działa w wyznaczonych godzinach:
Poniedziałek - Piątek
13.15 – 15.15
 
 
Zakres działania punktu:
 1. udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,
 2. podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie
 3. wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, z zachowaniem należytej staranności,
 4. zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika lub pracowników, którzy zapoznali się z dokumentacją programową i znają zasady programu, którzy będą informować o Programie i pomagać przy wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie(z wyjątkiem Wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków)
 5. zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, spełniającego wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiające Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk (z wyjątkiem Wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków)
 6. organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców
 7. udostępnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie
 8. przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych
 9. przekazywanie Wnioskodawcom informacji o możliwości uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu i sposobie złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banków, wraz z udostępnieniem listy banków uczestniczących w Programie;
 10. wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt jest przedstawiana oferta Programu, wizyty mogą być realizowane w trakcie kontroli prowadzonych na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 11. pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
 
Przydatne strony:
 1. Czyste powietrze.gov.pl:
  https://czystepowietrze.gov.pl/
 2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
  https://www.gov.pl/web/nfosigw/
 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
  https://wfosigw.olsztyn.pl/
 4. Kalkulator ocieplenia
  https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
 5. Generator wniosków o dofinansowanie
  https://gwd.nfosigw.gov.pl/
Aktualne dane o wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”:
Dane od początku trwania programu:
Liczba złożonych wniosków: 149
Liczba podpisanych umów: 138
Liczba zakończonych przedsięwzięć: 78
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 271 906,44 zł
Dane za I kwartał 2023 r.
Liczba złożonych wniosków: 10
Liczba podpisanych umów: 7
Liczba zakończonych przedsięwzięć: 3
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:  87 650,00 zł