Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Procedura Niebieska Karta

Procedura Niebieska Karta

 • 07-01-2021
 • Autor: Rafał Zwiernik
 • drukuj
        
 
 
PROCEDURA NIEBIESKA KARTA
 
1. Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty  może nastąpić po powzięciu informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie przez przedstawiciela:
 • Policji
 • Pomocy społecznej
 • Służby zdrowia
 • Oświaty
W ciągu 7 dni formularz „Niebieska Karta- A” przesyła się do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który w ciągu trzech dni od daty jego otrzymania przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
Zadania- pracownik socjalny
 • Utrzymywanie kontaktów z osobą pokrzywdzoną oraz sprawcą przemocy,
 • Monitorowanie środowiska poprzez odwiedziny lub kontakt telefoniczny,
 • Opracowanie planu pomocy
 • Diagnozuje sytuację i potrzeby osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
 • Udzielanie kompleksowej informacji nt. możliwości uzyskania wsparcia
Zadania policji:
 • Interwencja
 • Sporządza dokładny opis zdarzenia w formie notatki urzędowej
 • Zatrzymanie sprawcy przemocy w rodzinie stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego
 • Rozmowa ze sprawcą przemocy
Zadania kuratora:
 • Przeprowadza wywiad środowiskowy odnośnie sytuacji materialno bytowej w rodzinie
 • Sporządza informacje na temat funkcjonowania rodziny
 • Współpracuje z prokuratorem, sądem karnym lub kuratorem dla dorosłych, aby chronić małoletnie ofiary przed sprawcą przestępstwa
Zadania przedstawiciela oświaty:
 • Udzielanie kompleksowych informacji dotyczących ucznia, rodziny lub opiekunów prawnych
 • Prowadzi obserwację dziecka, diagnozuje jego sytuację oraz potrzeby
 

Załączniki