Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa Gminy

Temat miesiąca

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie

  • 10-01-2021
  • Autor: Rafał Zwiernik
  • drukuj
       Zaburzenia ze spektrum autyzmu stanowią nową kategorię w klasyfikacji DSM-5, która zastąpi zaburzenie autystyczne, zespół Aspergera oraz całościowe zaburzenia rozwojowe inaczej nieokreślone. Taka zmiana ma umożliwić bardziej wiarygodne i rzetelne rozpoznawanie deficytów w zakresie interakcji społecznych/komunikacji i stereotypowych zachowań występujących od wczesnych etapów rozwoju. Częstość rozpoznawania ASD może zwiększać się, co może być związane ze zmianą praktyk diagnostycznych, a także z większą świadomością klinicystów, doskonaleniem narzędzi skriningowych i diagnostycznych, rosnącym uwrażliwieniem klinicystów różnych specjalności, w tym lekarzy pierwszego kontaktu, na wczesne objawy sugerujące ryzyko ASD. Natomiast wyniki badań epidemiologicznych nie pozwalają na wykluczenie rzeczywistego wzrostu występowania takich przypadków. Wskazuje się, że zaburzenia relacji społecznych i zaburzenia komunikacji mogą stanowić elementy tego samego wymiaru psychopatologicznego ASD, podczas gdy w obrębie zachowań stereotypowych można wyróżnić wymiar powtarzalnych schematów czuciowo-ruchowych oraz wymiar przywiązania do stałości. Nowe spojrzenie na zaburzenia ze spektrum autyzmu może ułatwić badania nad etiopatogenezą i markerami biologicznymi tych upośledzających dysfunkcji, a także ułatwić wprowadzenie skutecznego postępowania terapeutycznego.
 
Jeśli zainteresował Cię artykuł i chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat to zapraszamy na stronę: