Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Współfinansowane projekty

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół

 
W dniu 16.04.2024 r. Gmina Świętajno podpisała umowę z firmą As-Drog Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 37 m 6, 10-089 Olsztyn na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół”. Wartość inwestycji określona została na kwotę 803 549,53 zł., a termin wykonania ustalony na 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na ww. zadanie Gmina Świętajno otrzymała dofinansowanie w kwocie 338 768,50 zł z programu:  Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół

Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Świętajno

Projekt „Zdalna Szkoła+ wsparcie w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

Projekt „Zdalna Szkoła+ wsparcie w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś priorytetowa nr I ”Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działanie: 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
Wartość projektu: 54 443,92 zł
Wnioskowana kwota grantu: 54 443,92 zł
Cel projektu: Celem projektu jest doposażenie szkół z terenu Gminy Świętajno w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.
Opis projektu: W ramach realizowanego grantu zakupiono 22 laptopy, 2 tablety wraz oprogramowaniem.
Zakupiony sprzęt został przekazany  dla szkół: Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego                            w Świętajnie - 12 laptopów,  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolonii - 2 laptopy i 2 tablety, Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach - 4 laptopy, Szkole Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej w Spychowie - 4 laptopy.
Wsparciem zostanie objętych 24 uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT
Lp.
Nazwa oferenta
Cena ofertowa
1.
„Matcom” Marcin Sebastian Ziółek
12-100 Szczytno, ul. Moniuszki 5
53 709,18 zł
2.
N.BIT Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Plebańska 3/8
55 100,53 zł
3.
Komputronik S.A
12-100 Szczytno, ul. 1 Maja 5
54 984,00 zł
4.
JM DATA Spółka z o.o. Sp. k.
04-667 Warszawa, ul. Trakt Lubelski 233
49 797,78 zł
 

Podpisanie umowy z wykonawcą

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Podpisanie umowy

Projekt "Zdalna Szkoła"

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Projekt "Zdalna Szkoła"

Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Świętajnie

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Świętajnie

E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Świętajno

  • 24-02-2020
  • Autor: Ewelina Bors
  • drukuj

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior mazurskich - budowa sieci sanitarnej, stacji uzdatniania wody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (etap II) w aglomeracjach Świętajno i Spychowo.

  • 14-01-2020
  • Autor: Ewelina Bors
  • drukuj