Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Zarządzenia, Polecenia i Komunikaty wydane w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO
Wójt Gminy Świętajno informuje, że od 28.02.2022 r. Urząd Gminy Świętajno prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem rygorów sanitarnych.
W celu minimalizowania ryzyka zakażeń interesanci zobowiązani są do:
- noszenia osłony nosa i ust,
- dezynfekcji rąk,
- zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie,
- ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie.

KOMUNIKAT Wójta Gminy Świętajno w sprawie ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Gminy Świętajno

 
 
 
 
KOMUNIKAT
Wójta Gminy Świętajno
w sprawie ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Gminy Świętajno
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami Rządu RP, Wojewodów i in. oraz
zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Państwowej Inspekcji
Pracy - dot. zwalczania epidemii koronawirusa, w związku z rosnącą skalą zakażeń w kraju i w
regionie Warmii i Mazur, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się w/w wirusa i przeciwdziałania
zagrożeniom informuję, iż
od dnia 27 stycznia 2022 r. do odwołania
Urząd Gminy Świętajno będzie pracować przy zamkniętych drzwiach wejściowych
i ograniczonym dostępie interesantów
 
Jednocześnie informuję, iż czas pracy urzędu nie ulega zmianie
tj.pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15
 
Do dyspozycji interesantów przy drzwiach wejściowych wewnętrznych zapewnia się urnę, w celu
pozostawiania dokumentów do rozpatrzenia.
 
W sprawach kierowanych do urzędu udostępnia się ponadto następujące środki komunikacji:
 1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - adres: ePUAP - GMINA ŚWIĘTAJNO (2xfivq114x)
w celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie
https://epuap.gov.pl formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym
wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego dostawcę, bądź
Profil Zaufany ePUAP ,
 1. adres e-mail info@swietaino.uq.qov.pl oraz stronę internetową https://www.swietajno.ug.gov.pl/PL/3006/Kontakt/,
 2. telefon 089 623 20 60 (centrala) oraz numery do pracowników, dostępne na stronie https://www.swietajno.ug.gov.pl/PL/3210/Pracownicy/,
 3. portal internetowy e-Usługi mieszkańca: https://e.swietajno.ug.gov.pl
  W sprawach dotyczących zapewnienia mieszkańcom i interesantom pomocy, w
  szczególności z zakresu: rejestracji aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów
  osobistych, usług komunalnych (m.in. gospodarka odpadami), jak również w sprawach z
  zakresu administracji architektoniczno-budowlanej ( np. decyzji o warunkach zabudowy i
  zagospodarowania terenu, decyzji o lokalizacji celu publicznego, decyzji dot. inwestycji, w
  tym drogowych, zajęcia pasa drogowego w postępowaniu administracyjnym, decyzji o
  środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji zezwalających na
  usunięcie drzew, krzewów, sprawach podatkowych, zwrotu podatku akcyzowego
  zawartego w paliwie rolniczym, jak również w innych pilnych sprawach wymagających
  niezwłocznego działania -
preferowany jest kontakt telefoniczny z urzędem i pracownikami na merytorycznych
stanowiskach pracy i umawianie wizy t/s potka ń.
Zaleca się ograniczanie kontaktów i wizyt bezpośrednio w budynku urzędu.
Proszę o zachowanie środków ostrożności i stosowanie się do ogłaszanych w
mediach zaleceń służby zdrowia i służb sanitarnych,
jednocześnie życzę zdrowia wszystkim mieszkańcom, interesantom i przepraszam
za tymczasowe utrudnienia

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSPORTU NA SZCZEPIENIA NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO

Zarządzenie Or.0050.34.2020 Wójta Gminy Świętajno z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustalenia ramowych zasad organizacji systemu pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej w Urzędzie Gminy Świętajno

Załączniki

Apel o wsparcie kadrowe Domu pomocy Społecznej w szczytnie z Filią w Spychowie

Załączniki

Zarządzenia, Polecenia i Komunikaty Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydane w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19