Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Jeziora

Jeziora

ŚWIĘTAJNO
● powierzchnia – 182,82 ha
● pojemność – 8 409,7 tys. m3
● głębokość średnia – 4,5 m
● głębokość maksymalna – 12 m

Jest to wąskie i mocno wydłużone jezioro, położone w kierunku północny zachód – południowy wschód. Brzegi na ogół łagodnie wzniesione lub płaskie, tylko miejscami strome. W większości otacza je las. Na powierzchni jeziora istnieje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.
 
PIASUTNO
● powierzchnia – 51,74 ha
● pojemność – 1 966,1 tys. m3
● głębokość średnia – 4 m
● głębokość maksymalna – 7 m

Jezioro otwarte, wydłużone z północnego zachodu na południowy wschód. Brzegi są płaskie i łagodnie wzniesione. Od południa otacza je wieś Piasutno. Na powierzchni jeziora istnieje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.
 
NOŻYCE
● powierzchnia – 60,62 ha
● pojemność – 3 637,2 tys. m3
● głębokość średnia – 6,0 m
● głębokość maksymalna – 11,3 m

Jezioro wydłużone z północnego zachodu na południowy wschód. Brzegi są płaskie i łagodnie wzniesione, w północnej części pagórkowate. Leży wśród lasów, wąską naturalną groblą oddzielone jest od jeziora Piasutno. Na powierzchni jeziora istnieje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.
 
ZYZDRÓJ MAŁY
● powierzchnia – 62,73 ha
● pojemność – 2 941,0 tys. m3
● głębokość średnia – 3,8 m
● głębokość maksymalna – 19,8 m
 
CICHE
● powierzchnia – 2,0 ha
● pojemność – 50,0 tys. m3

Jezioro jest otoczone ze wszystkich stron lasami pływającym pomostem torfowiskowym – płem. Wokół znajduje się bardzo ładnie zorganizowana ścieżka dydaktyczna z pomostem i miejscem odpoczynku (zadaszeniem z paleniskiem). Wokół jeziorka oraz na pobliskim torfowisku można znaleźć owadożerną roślinę: rosiczkę okrągłolistną. Nad jeziorem znajduje się również pomnik przyrody – Dęby Melchiora Wańkowicza.

Jezioro otwarte, linia brzegowa wschodniej strony rozwinięta. Zachodni wysoki brzeg porastają lasy, pozostałe brzegi są przeważnie płaskie, na północy bagniste, na wschodzie i południu obrzeża zajmują łąki, pola i kępy las. Na powierzchni jeziora istnieje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.
 
KRAWNO
● powierzchnia – 86,08 ha
● pojemność – 2 808,0 tys. m3
● głębokość średnia – 3,7 m
● głębokość maksymalna – 14,3 m

Jezioro otwarte, kształt nieregularny, wydłużony, ze znacznie szerszym i głębszym akwenem północnym. Brzegi są płaskie, miejscami pagórkowate, otoczone od zachodu zwartym lasem, a z pozostałych stron kępami lasu i mokradłami. Dojazd jest utrudniony i możliwy tylko drogami leśnymi.

SPYCHOWSKIE
● powierzchnia – 48,80 ha
● pojemność – 2 440,0 tys. m3
● głębokość średnia – 2,3 m
● głębokość maksymalna – 7,7 m

Jezioro zbliżone kształtem do litery C o osi skierowanej z północy na południe. Brzegi są płaskie, dalej od lustra wody pagórkowate. Leżą na nich podmokłe łąki, kępy lasu i pola, a na wschodnim brzegu wieś Spychowo. Jezioro otwarte, leży na szlaku kajakowym rzeki Krutyni. Na powierzchni jeziora istnieje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.
 
KIERWIK
● powierzchnia – 60,46 ha
● pojemnośći – 3 688,1 m3
● głębokość średnia- 6,1 m
● głębokość maksymalna- 16,6 m

Zbiornik wydłużony z północy na południe. Na wschodnim, łagodnie wznoszącym się brzegu rośnie las. Przy południowej części jeziora leży miejscowość Kierwik. Nieco dalej na północ jest miejscowość Koczek. Na całym terenie obowiązuje strefa ciszy. Na powierzchni jeziora istnieje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.
 
ZDRÓŻNO – JEZIORO GRANICZĄCE Z GMINĄ
● powierzchnia – 2,52 km2
● głębokość średnia – 5,3 m
● głębokość maksymalna – 25,9 m

Jezioro położone na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Dno piaszczysto – mulistym,
łagodnie schodzące do wody. Miejscami szeroki pas trzcin i roślinności pływającej. Jezioro posiada dwie zadrzewione wyspy o łącznej powierzchni 0,6 ha. Miejscowość nadbrzeżna Połom.
 
MARKSEWO (MARKSOBY) – JEZIORO GRANICZĄCE Z GMINĄ
● powierzchnia – według różnych źródeł wynosi od 150,0 do 154,6 ha
● głębokość średnia- 4,6 m
● głębokość maksymalna- 10,2 m

Jest to wąskie i mocno wydłużone jezioro, położone w kierunku północ-południe. Mniej więcej
w 1/3 długości jezioro przewęża się jeszcze bardziej przez charakterystyczny cypel. Brzeg wschodni jest dość stromy, pozostałe płaskie lub lekko wzniesione. Na powierzchni jeziora istnieje zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.