Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa Gminy

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Lokalizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Świętajno - Oczyszczalnia Ścieków, ul. Grunwaldzka , czynny 3 dni w tygodniu: wtorek i sobota w godzinach od 1000 do 1400  oraz czwartek w godzinach od 1400 do 1800 .
W punkcie selektywnego zbierania  odpadów komunalnych znajdują się pojemniki na:
- zużyte baterie i akumulatory
- popioły
- wielogabaryty
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- opakowania wielomateriałowe
- opakowania po farbach, klejach, detergentach
- odpady biodegradowalne
- zużyte opony
- tekstylia
- odpady remontowe i rozbiórkowe.

Załączniki