Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

PROJEKTY DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB FUNDUSZY CELOWYCH

Program "Opieka 75+"


Program "Opieka 75+" to rządowy program mający na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, skierowany do wszystkich gmin w Polsce- miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2024 ze środków Funduszu Pracy

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Gmina Świętajno w 2023 r.  decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego otrzymała dotację  w wysokości 3 000,00 złotych, na realizację w Przedszkolu Samorządowym „Akademia Bajek” w Świętajnie „Programu”  w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Otrzymane środki finansowe Przedszkole Samorządowe „Akademia Bajek” w Świętajnie przeznaczyło na:
1/ zakup książek,
2/ działania promujące czytelnictwo , w tym:
- spotkanie z autorem książek dla dzieci Wojciechem Cesarzem,
-wycieczkę do Muzeum Mazurskiego w Szczytnie,
- zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem książek zakupionych w ramach realizowanego zadania.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023 ze środków Funduszu Pracy

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 - dofinansowano ze środków budżetu państwa

Program "OPIEKA 75+ na rok 2023 - dofinansowano ze środków budżetu państwa

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022 ze środków Funduszu Pracy.

Celem programu „Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych” jest zdobycie zawodu przez pracowników młodocianych nieposiadających kwalifikacji zawodowych.
     Program skierowany jest do pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo przez osobę zatrudnioną u pracodawcy posiadającej wymagane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
     Procedura przewiduje  zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, która jest pierwszą z trzech przesłanek przyznania dofinansowania na rzecz pracodawcy określonych w art. 122 ust. 1 w/w ustawy, przy czym należy zauważyć, że w celu uzyskania dofinansowania wszystkie warunki powinny zostać spełnione łącznie, z uwzględnieniem rezultatu praktycznej nauki zawodu, jakim jest uzyskanie przez młodocianego kwalifikacji
w zawodzie w następstwie zdanego egzaminu.
Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Pracy.