Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

PROJEKTY DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB FUNDUSZY CELOWYCH

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023 ze środków Funduszu Pracy

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022 ze środków Funduszu Pracy.

Celem programu „Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych” jest zdobycie zawodu przez pracowników młodocianych nieposiadających kwalifikacji zawodowych.
     Program skierowany jest do pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo przez osobę zatrudnioną u pracodawcy posiadającej wymagane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
     Procedura przewiduje  zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, która jest pierwszą z trzech przesłanek przyznania dofinansowania na rzecz pracodawcy określonych w art. 122 ust. 1 w/w ustawy, przy czym należy zauważyć, że w celu uzyskania dofinansowania wszystkie warunki powinny zostać spełnione łącznie, z uwzględnieniem rezultatu praktycznej nauki zawodu, jakim jest uzyskanie przez młodocianego kwalifikacji
w zawodzie w następstwie zdanego egzaminu.
Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Pracy.