Logo: Urząd Gminy Świetajno
Logo: Facebook Logo: epuap Logo: BIP
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: Rodzina

Pozostałe aktualności

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko – mazurskim

 • 04-11-2019
 • Autor: Magdalena Borkowska
 • drukuj
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów
w województwie
warmińsko – mazurskim
 
Na przełomie września i października, od 16 września do 24 października 2019 r., w świetlicy wiejskiej w Spychowie odbywały się zajęcia komputerowe dla seniorów z naszej gminy pn.: „Bezpłatne szkolenia  komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko – mazurskim”.
Projekt był realizowany przez Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Realizacja projektu była możliwa dzięki złożonej przez Gminę Świętajno, reprezentowaną przez
Wójt Gminy Świętajno dr Alicję Kołakowską, deklaracji przystąpienia do projektu i podanie szacunkowej liczby chętnych osób do udziału w niniejszym projekcie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie było zamieszkanie w Gminie Świętajno, ukończone 65 lat w momencie przystąpienia do projektu oraz chęć podniesienia kompetencji cyfrowych i aktywnego udziału w zaplanowanej ścieżce wsparcia (udział
w szkoleniach i animacjach).
Chętnych do uczestnictwa w szkoleniu było aż 17 osób, jednakże do udziału w projekcie zakwalifikowało się 14 osób ze względu na kryteria wiekowe (ukończone 65 lat w momencie przystąpienia do projektu). Z zakwalifikowanej grupy osób zostały utworzone 2 grupy szkoleniowe. Koordynatorem lokalnym grup szkoleniowych była pani Anna Repka, która wykazała ogromną inicjatywę oraz wsparcie
przy organizacji i realizacji szkolenia.
Szkolenie komputerowe trwało 60 godzin lekcyjnych i obejmowało 15 spotkań po 4 godziny lekcyjne, na których uczestnicy nabywali umiejętności obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Ze względu
na to, że były 2 grupy szkoleniowe, to zajęcia były prowadzone dla każdej z grup oddzielnie. Pierwsza grupa rozpoczynała zajęcia o godzinie 9:00, natomiast druga o godzinie 14:00. Zajęcia komputerowe prowadził pan Adam Kolaśniewski, który bardzo szybko zaskarbił sobie sympatię podopiecznych i na tyle sprawnie prowadził szkolenia, iż każdy jego uczestnik może teraz pochwalić się umiejętnością korzystania z komputera oraz Internetu.
Po zakończeniu szkoleń komputerowych uczestnicy otrzymali na własność tablety oraz będą mieli jeszcze możliwość uczestniczenia w 3 spotkaniach animacyjnych, które odbędą się w listopadzie.
Na spotkaniach animacyjnych uczestnicy będą mieli możliwość doszlifowania swoich kompetencji cyfrowych oraz uczestnictwa w poczęstunku.

Darmowe Warsztaty Fotografii Przyrody dla Młodzieży

 • 24-10-2019
 • Autor: Tomasz Kowalczyk
 • drukuj
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich organizuje w tym roku 3 jednodniowe warsztaty Fotografii Przyrody dla dzieci i młodzieży. Warsztaty będą prowadzone przez Fotografów z Polskiego Związku Fotografii Przyrody. Udział w warsztatach jest darmowy. Wystarczy posiadać aparat lub nawet telefon aby móc robić zdjęcia.

HARMONOGRAM KONKURSÓW RPO IV Kwartał 2019

 • 30-09-2019
 • Autor: Tomasz Kowalczyk
 • drukuj
HARMONOGRAM KONKURSÓW RPO
IV KWARTAŁ 2019
DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE
Planowany Termin
Alokacja w zł
OŚ PRIORYTETOWA 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR
 
14,7 mln
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
Listopad
1,7 mln
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
Listopad
13 mln
OŚ PRIORYTETOWA 10 REGIONALNY RYNEK PRACY
 
50,5 mln
Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia
Listopad
30,5 mln
 
 
 
 
 
 
 
Szczegółowy harmonogram konkursów znajduje się na stronie:
www.rpo.warmia.mazury.pl

E-DOWÓD

 Rozpoczął  się proces wydawania nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. E-dowody są stopniowo zastępowane  obecnie używanymi - w miarę ich naturalnego procesu wymiany. Oznacza to, że wszystkie dotychczas wydane dowody osobiste zachowują ważność do terminów w nich określonych. Natomiast każdy obywatel, który będzie chciał wymienić swój dotychczasowy dowód na nowy, z warstwą elektroniczną może to zrobić w dowodnym urzędzie gminy/miasta na terenie kraju.
E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego - potwierdza tożsamość posiadacza i jego obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.
Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, będzie można używać e-dowodu do:
 • uwierzytelniania się w e-usługach,
 • podpisywania dokumentów elektronicznych,
 • korzystania z automatycznych bramek granicznych na lotniskach,
 • komunikacji obywatela z administracją publiczną, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi
Nowe dowody będą z zewnątrz podobne do obecnych, natomiast wewnątrz będzie znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m. in. dane do identyfikacji osoby, zamieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Użycie warstwy elektronicznej dowodu, będzie się odbywało przez włożenie lub przyłożenie dokumentu do czytnika.
Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, można znaleźć na stronie   www.edowod.gov.pl
 
 
 
 
 
  
 
U W A G A
SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO
 
Proszę o sprawdzenie daty ważności swojego dowodu osobistego.
Nieważny dowód osobisty uniemożliwi Państwu załatwienie szeregu spraw (np. formalności w banku, przekroczenia granicy, podpisanie aktu notarialnego i inne).
W przypadku gdy kończy się okres ważności dowodu osobistego należy się zgłosić do Urzędu Gminy Świętajno, pok. nr 13 z 1 aktualnym zdjęciem.
Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty ustawowo wynosi 1 miesiąc od złożenia wnikosku.
Dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie.
 

Zmiana stawek za wywóz odpadów komunalnych

Informacja o zmianach w PIT od 1 stycznia 2019 r.

Załączniki

Dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. 
czytaj dalej