Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Pozostałe aktualności

Wniosek o Zakup Preferencyjny Węgla Kamiennego Dla Gospodarstwa Domowego

Szanowni Państwo
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236), o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Gmina Świętajno rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego na potrzeby własne gospodarstw domowych.
Zgodnie z ustawą, gospodarstwo będzie miało prawo zakupić wskazany materiał opałowy po preferencyjnej cenie, nie większej niż 2.000,00 zł brutto za tonę (maksymalnie 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.). Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.
Do ceny węgla nie wlicza się kosztu transportu z miejsca składowania do gospodarstwa domowego. Będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe
Zgodnie z ustawą węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do przyznania tzw. dodatku węglowego
Po przeprowadzonym rozeznaniu stwierdzono brak chętnych podmiotów gospodarczych z tereny gminy do podjęcia współpracy, w związku z tym Gmina Świętajno nawiąże współpracę ze składem węgla w miejscowości Szczytno, który złożył ofertę współpracy.
Z uwagi na fakt, iż przepisy nie przewidują możliwości dokonania przez Gminę swobodnego wyboru miejsca zakupu węgla w ramach ceny preferencyjnej, Gmina Świętajno nie odpowiada za jakość (parametry - kaloryczność) węgla kamiennego.
Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:
- składając w sekretariacie Urzędu Gminy Świętajno (pok. nr 19), ul. Grunwaldzka 15, 12 – 140 Świętajno;
- wysyłając listownie na adres Urzędu Gminy Świętajno ul. Grunwaldzka 15; 12 – 140 Świętajno;
- wysyłając wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego);
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu:
89 623 20 60 lub 89 623 20 77,
Uwaga!
Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców gminy informacji o chęci zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem głównym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.
 
 

Załączniki

Uwaga - Ważny Komunikat.

Szanowni Państwo,
 • informujemy, że w sprawach związanych z dodatkiem węglowym,
 • a także w kwestii innych dodatków wpierających gospodarstwa domowe
 • przy zakupie paliw do źródeł ciepła w budynkach.
Należy zasięgać informacji pod numerem infolinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
 • (+48 22) 36-92-900, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00.
Pozdrawiamy,
Zespół CEEB, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Krucza 38/42, 00-926, Warszawa, Poland
https://CEEB.gov.pl/, Możesz anulować subskrypcję lub zmienić dane kontaktowe w dowolnym czasie.
 
Szanowni Państwo, Przypominamy,
 
 • Opcja edycji nie dotyczy deklaracji złożonych on-line przez obywateli.
 • Edycja deklaracji jest możliwa tylko w zakresie oczywistych omyłek pisarskich.
 • W przypadku zmiany rodzaju źródła ciepła/spalania paliw konieczne jest dodanie nowej deklaracji.
   

Uwaga!!! Ważna Informacja !!!!

Szanowni Państwo,
przypominamy, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.
Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.
Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawowo do zapewnienia (co najmniej jednej w roku) kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, podczas której będą również weryfikowane źródła ciepła.
Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
Pozdrawiamy,
Zespół CEEB
https://CEEB.gov.pl/

LATO ARTYSTYCZNE W ŚWIĘTAJNIE

 

Kalendarz najważniejszych imprez kulturalnych i sportowych na rok 2022.

Ważny Komunikat

UWAGA!!!
 
Informujemy, że od 2022 r. odbiór odpadów: biozielonych, wielkogabarytowych,
 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz popiołu odbywa się WYŁĄCZNIE po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Zabudowa mieszkaniowa i rekreacyjna na terenie gminy Świętajno

Wójt Gminy Świętajno informuje,
iż na terenie gminy Świętajno przeważa zabudowa mieszkaniowa
i rekreacyjna wolnostojąca  o wysokości do dwóch kondygnacji,
z ostatnią kondygnacją jako poddasze użytkowe
o kątach nachylenia połaci dachowych do przekroju poziomego
budynku 300 - 450.
Zabudowa mieszkaniowa i rekreacyjna na terenie gminy Świętajno
ma nawiązywać do tradycji architektury regionalnej Warmii i Mazur.

W związku z powyższym, bardzo prosimy inwestorów / wnioskodawców/
o zachowanie w/w parametrów, przy planowaniu budowy.
 

Nowy dowód osobisty

 • 17-11-2021
 • Autor: Liliana Napiórkowska - Kierownik USC
 • drukuj
Od 8 listopada 2021 r. można składać wnioski o dowody osobiste z tzw. drugą cechą biometryczną tj.: odwzorowanie odcisków dwóch palców. Dla osób nie wychodzących z domu będzie dostępna stacja mobilna.
Wniosek o nowy dowód osobisty można składać tylko osobiście w urzędzie.
Elektroniczne składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem platformy e-PUAP jest możliwe tylko dla dzieci do lat 12.
Wymiana ważnych dowodów nie jest obowiązkowa. Zmiany dotyczą dowodów osób, które właśnie ukończyły 18 lat i wyrabiają dowód osobisty po raz pierwszy, a także osób, którym mija termin ważności dotychczasowego dokumentu lub utraciły ważny dowód i muszą wyrobić nowy.