Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa GminyBaner: Umów wizytę w Urzędzie SkarbowymBaner: Emp@tiaBaner: ZusPue
Baner: ZusBaner: Praca.pl - Urząd Gminy Świętajno nie odpowiada za treści umieszczone na portalu .

Aktualności

Harmonogram spotkań z mieszkańcami sołectw

INFORMACJA  DLA MIESZKAŃCÓW    Sołectw Jeruty i  Spychowo
Informujemy,  że dobiegają końca  prace przy  aktualizacji  Planów Odnowy Miejscowości Spychowo i Jeruty.
Plan Odnowy Miejscowości – to po prostu Plan rozwoju. Jest to dokument, w którym wpisuje się informacje o miejscowości, jej zasobach: gdzie się znajduje, co w niej jest, jakie ma walory i atrakcje, jak również – jakie są potrzeby, czego brakuje, co można zrobić, żeby sytuację poprawić. Plan opracowuje się na kilka lat. Jego celem jest zaplanowanie potrzebnych zadań, które można realizować dla dobra miejscowości i jej mieszkańców.
W oparciu o taki Plan można startować w konkursach na dofinansowania o środki zewnętrzne.
Pierwszy taki Plan dla Spychowa powstał ponad 15 lat temu, dla Jerut – ponad 10 lat temu. Potem było kilka uzupełnień. Ciągle pojawiają się nowe potrzeby, nowe wyzwania, nowe możliwości. Warto zatem treści Planów zaktualizować, uzupełnić.
Prace nad uzupełnieniami dobiegają końca. Dziękujemy mieszkańcom, gościom, sympatykom – wszystkim - za włączenie się w prace aktualizacji obu planów.
Zapraszamy na zebrania wiejskie w dniach 17 listopada w Spychowie, 23 listopada w Jerutach. Odbędą się na nich prezentacje Planu –odpowiednio dla miejscowości- oraz dyskusja na temat treści. Podjęte zostaną uchwały w sprawie przyjęcia nowych wersji obu Planów przez właściwe zebrania wiejskie.
Przyjęte przez zebrania wiejskie Plany - zostaną następnie przedłożone Radzie Gminy do zatwierdzenia.                                                
                        Grupy Odnowy Wsi Jeruty, Spychowo, Panie Sołtys Sołectw Jeruty,  Spychowo, Radni Gminy Świętajno, Wójt Gminy Świętajno

KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE ŚWIĘTAJNO

Certyfikat Przedszkole Przyjazne Środowisku.

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), na właścicielu nieruchomości  spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków oraz pozbywania się ich w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Na terenie naszej gminy prowadzony będzie cykl kontrolny w tym przedmiocie.
Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu, celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, itp.). Należy pamiętać, że posiadanie rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.
Gmina jest zobowiązana do kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata (zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) na podstawie opracowanego planu kontroli.
Z kontroli sporządzony zostanie protokół.
Prosimy Państwa o współpracę i udostępnianie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. 
NIEDOPUSZCZALNE JEST, BY ŚCIEKI Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH BYŁY GROMADZONE I WYWOŻONE WSPÓLNIE Z GNOJÓWKĄ LUB GNOJOWICĄ  NA GRUNTY ROLNE.
Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni uczynić to niezwłocznie.
Art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), przewiduje kary grzywny m. in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świętajno.
 
PLAN KONTROLI NA ROK 2023 R.
L.p.
Kontrolowany
Liczba planowanych kontroli
Kontrolujący
Termin kontroli
1.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości Biały Grunt, Nowe Czajki, Stare Czajki
i Cis
ok. 52
Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Świętajno
listopad
2023 r.
3.
 
Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości Jeruty
ok. 50
Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Świętajno
grudzień 2023 r.
 
 
 
PLAN KONTROLI NA ROK 2024 R.
 
L.p.
Kontrolowany
Liczba planowanych kontroli
Kontrolujący
Termin kontroli
1.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości Chochół, Długi Borek, Jerominy, Konrady, Zielone
ok. 62
Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Świętajno
styczeń 2024 r.
 
2.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości Świętajno, Kolonia
ok. 108
Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Świętajno
luty/marzec
2024 r.
3.
 
Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości Piasutno i Powałczyn
ok. 115
Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Świętajno
kwiecień/maj 2024 r.
4.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości Bystrz, Kierwik, Koczek, Połom, Spychowo
ok.75
Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Świętajno
czerwiec 2024 r.
5.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie miejscowości Jerutki
ok. 63
Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Świętajno
lipiec
2024 r.

Termin wydłużony do 17 listopada - aplikacja - szacowanie szkód w rolnictwie spowodowanych suszą

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Narodowe czytanie

Stypendia za rok szkolny 2022/2023

W dniu 24 lipca 2013 r. Pani Alicja Kołakowska Wójt Gminy Świętajno wręczyła uczniom szkół podstawowych Stypendia za wysokie wyniki w nauce.
Stypendystami za rok szkolny 2022/2023 zostali uczniowie:
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach:
                                                                                   średnia ocen
Zofia Maciora
5,55
Jakub Bałdyga
5,67
Kinga Nicińska
5,50
Zofia Orzeł
5,0
Antoni Karpiński
5,33
Alan Kostiuk
5,17
Karolina Barszcz
5,73
Mateusz Klinicki
5,25
Kacper Buła
Finalista w Konkursie z Historii dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko- mazurskiego,   organizowanym przez W-M Kuratora Oświaty w Olsztynie
 
Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej w Spychowie:
                                                                                   średnia ocen
Marcelina Piaszczyk
5,45
Anastazja Raflewska
5,33
Nikola Gnatkowska
5,08
Wojciech Wiergoliński
5,08
Natan Popielarczyk
5,0
Tomasz Grzyb
5,33
Julia Piaszczyk
5,08
Lena Tchórz
5,09
Anna Pikura
5,45
 
Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie:
                                                                                   średnia ocen
Nina Bednarek
5,09
Hanna Szablak
5,75
Michał Połomka
5,58
Aleksandra Rochmalska
5,17
Wiktoria Murawska
6,0
Karina Grajko
5,42
Wiktoria Kula
5,92
Alek Grajko
5,83
Maciej Gudelski
5,58
Antoni Damięcki
5,0
Fabian Giers
5,50
Lena Zengota
5,53
Stanisław Ślubowski
5,07
Kornelia Kozioł
5,58
Zofia Gronowska
5,56
Julia Rutkowska
5,56
Igor Krzyżewski
5,39
Filip Drężek
5,22
Zuzanna Jankowska
5,06
Luiza Pałaszewska
5,67
Julia Bazydło
5,61
Zuzanna Grzywińska
5,36
Wiktoria Grenda
5,64
Julia Brzostek
5,36
Nadia Cicha
5,18
Małgorzata Gronowska
5,82
Aleksander Butkiewicz
5,82
Laura Kilimann
5,73
Maciej Bors
5,45
Gabriela Ścięgaj
5,45
Aleksandra Glapka
5,42
Justyna Ścięgaj
5,45
Amelia Wiśniewska
5,08
Maria Siemieniako
5,47
Aleksandra Nikołajuk
5,44
Martyna Płoska
5,44
Bartosz Zbirowski
5,06
Jagoda Gwiazda
5,0
Maja Wołosz
5,0
 
Najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie:
Wiktoria Murawska średnia ocen 6,0
Wiktoria Kula średnia ocen 5,92
Alek Grajko średnia ocen 5,83
Wszystkim stypendystom gratulujemy  osiągnięcia  wysokich wyników w nauce, niech odnoszone sukcesy staną się źródłem motywacji, satysfakcji i społecznego uznania.
            Do rodziców  i nauczycieli kieruję słowa uznania za  wsparcie i zaangażowanie, które przerodziło się   w sukcesy  uczniów.  
 
  Alicja Kołakowska                    Arkadiusz Deptuła                        Wioleta Janowska
Wójt Gminy Świętajno      Przewodniczący Rady Gminy            Dyrektor Centrum Usług
                                                       Świętajno                           Wspólnych Gminy Świętajno

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Piknik MAMAMIJA

1 2 3 4 5 6