Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa Gminy

Aktualności

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Ankieta monitorująca LGD "Brama Mazurskiej Krainy"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" zwraca się z prośbą o wypełnieni ankiety monitorującej.
Poniższa ankieta skierowana jest do wszystkich mieszkańców obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. Wypełnienie ankiety, pozwoli na zbadanie poziomu państwa satysfakcji pod kątem działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania, jak również realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
 
INFORMUJEMY, IŻ SKŁADANIE WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO MOŻLIWE JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM WIZYTY DOKONANYM POD NUMEREM TELEFONU: 89 623 20 66 lub  507 220 197
UMÓWIENIA TELEFONICZNEGO DOKONAĆ MOŻNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY ŚWIĘTAJNO.
 
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
 
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Załączniki:

Południowe Mazury - ankieta

Szanowni mieszkańcy,  
Serdecznie zapraszamy do udziału w krótkim badaniu ankietowym mającym na celu poznanie Waszej opinii o dostępności usług publicznych, jakości życia, słabych i mocnych stronach naszej Gminy i jej potrzebach rozwojowych. Ankieta jest anonimowa, a jej uzupełnienie nie zajmie więcej niż 10 -15 minut. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy opracowaniu strategii terytorialnej obszaru Południowych Mazur, obejmujących teren naszej gminy oraz pozostałych gmin położonych w powiecie działdowskim, nidzickim, szczycieńskim i piskim. 
 

Szczepienie przeciwko COVID-19

Załączniki

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świętajno

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: PSZOK

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Świętajno

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSPORTU NA SZCZEPIENIA NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO

Punkty szczepień w gminie Świętajno

                         Punkty szczepień w gminie Świętajno
             dane ze strony: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/warminsko-mazurskie
 
 
 
 
  1. PRAKTYKA LEKARSKA „PROMEDICA” LEK. EWA DZIEKOŃSKA
 
 
 
Miejscowość punktu szczepień: Świętajno
Ulica i numer domu/lokalu: Grunwaldzka 13C
Kod pocztowy: 12-140 Świętajno
Numer telefonu: 89 622 61 05
 
  1. MAŁGORZATA ŁUBIŃSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDICUS”
Miejscowość punktu szczepień: Świętajno
Ulica i numer domu/lokalu: Leśna 4p
Kod pocztowy: 12-140 Świętajno
Numer telefonu: 606 718 681
 
  1. MAREK MICHNIEWICZ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „IMPULS”
Miejscowość punktu szczepień: Spychowo
Ulica i numer domu/lokalu: Mazurska 22
Kod pocztowy: 12-150 Spychowo
Numer telefonu: 693 749 004
 
  1. JÓZEF KOC NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Miejscowość punktu szczepień: Spychowo
Ulica i numer domu/lokalu: Mazurska 5
Kod pocztowy: 12-150 Spychowo
Numer telefonu: 512 374 815
1 2