Logo: Urząd Gminy Świetajno
Logo: Facebook Logo: epuap Logo: BIP
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: Rodzina

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej w Świętajnie.

 • 17-10-2019
 • Autor: Artykuł- Monika Dąbkowska
 • drukuj
Dzień Edukacji Narodowej w Świętajnie.
W piątek, 11 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Świętajnie świętowali Dzień Edukacji Narodowej połączony z pasowaniem pierwszaków na uczniów.
Uroczystość rozpoczęli najmłodsi. Z odwagą i entuzjazmem zaprezentowali swoje umiejętności wokalno- aktorskie. Był taniec z flagą w barwach narodowych, wierszyki patriotyczne oraz piosenki o szkole połączone z grą aktorską. Po występie artystycznym najmłodsi wstąpili w szeregi podstawówki. Ślubowali dbać o dobre imię klasy i szkoły, być dobrym kolegą oraz sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Z kolei starsi uczniowie wzruszyli recytacją wierszy i piosenkami w wykonaniu chóru szkolnego. Uczniowie dziękowali pedagogom za cierpliwość, gorące serca i pomocne dłonie.
Dyrektor szkoły Lucyna Częścik złożyła życzenia swoim współpracownikom dziękując za wysiłek i poświęcenie włożone w edukację i wychowanie oraz życzyła dalszych sukcesów zawodowych.
Na zakończenie uroczystości odbyła się wyjątkowa sesja zdjęciowa z pierwszakami.
 
Artykuł- Monika Dąbkowska
Zdjęcia- Renata Milińska
 
 

Spotkanie informacyjne - Proekologiczne Programy Dotacyjne

 

Warmińsko-Mazurskie - 20 lat Województwa, 30 lat Samorządności

W ramach promocji regionu i gminy zachęcamy do zapoznania się z wydaną publikacją pn. "Warmińsko-Mazurskie -  20 lat Województwa, 30 lat Samorządności.

Bezpłatne kursy w ramach projektu unijnego

 • 10-10-2019
 • Autor: Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie
 • drukuj

102 Urodziny Pani Konstancji

 • 08-10-2019
 • Autor: Kierownik USC w Świętajnie - Liliana Napiórkowska
 • drukuj
W dniu 6 października 2019 r. najstarsza mieszkanka Gminy Świętajno Pani Konstancja Koziatek ukończyła 102 lata życia. W związku z tak pięknym jubileuszem w dniu 4 października z wizytą do zacnej Jubilatki przybyli: Wójt Gminy Świętajno - Pani Alicja Kołakowska, kierownik USC w Świętajnie - Pani Liliana Napiórkowska oraz redaktor gazety Nasz Mazur - Pani Joanna Karzyńska. W uroczystości uczestniczyła również chrześnica Dostojnej Jubilatki Pani Bogusława Siennicka.
Były życzenia, kwiaty i upominek. Dopełnieniem uroczystości jubileuszowej był tort urodzinowy.
Pani Konstancji życzymy dalszych długich lat w dobrym zdrowiu i szczęściu rodzinnym, dużo wytrwałości i siły do pokonywania wszelkich trudów oraz samych radosnych dni  w gronie życzliwych jej sercu osób.
 
                           

Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 • 03-10-2019
 • Autor: mgr inż. Jolanta Górska
 • drukuj
Urząd Gminy Świętajno informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Świętajno odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:
 • folii rolniczych,
 • siatki i sznurka do owijania balotów,
 • opakowań po nawozach,
 • big bagów.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.
W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z pomocy winni złożyć stosowny wniosek w Urzędzie  Gminy Świętajno, w terminie
do 31 października 2019 r.
Wraz z wnioskiem o pomoc w realizacji zadań związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej należy złożyć informację
o posiadanych odpadach pochodzących z działalności rolniczej oraz podpisaną informację
o przetwarzaniu danych osobowych.
Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Świętajno dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.
Poniżej druk wniosku wraz z załącznikami:

Załączniki

HARMONOGRAM KONKURSÓW RPO IV KWARTAŁ 2019

 • 30-09-2019
 • Autor: Tomasz Kowalczyk
 • drukuj
HARMONOGRAM KONKURSÓW RPO
IV KWARTAŁ 2019
DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE
Planowany Termin
Alokacja w zł
OŚ PRIORYTETOWA 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR
 
14,7 mln
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
Listopad
1,7 mln
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
Listopad
13 mln
OŚ PRIORYTETOWA 10 REGIONALNY RYNEK PRACY
 
50,5 mln
Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia
Listopad
30,5 m
Szczegółowy harmonogram konkursów znajduje się na stronie:
 
                www.rpo.warmia.mazury.pl

Gminna Rada Seniorów w Świętajnie

Dzięki podpisaniu porozumienia Pani Wójt, Alicji Kołakowskiej z Federacją FOSA, 15-osobowa grupa seniorów z Gminy Świętajno / koordynatorem projektu była GBP w Świętajnie / wzięła udział w 3-dniowym szkoleniu, które zaowocowało złożeniem wniosku o utworzenie Gminnej Rady Seniorów w Świętajnie.

Plan Polowań Zbiorowych Kół Łowieckich w Sezonie Łowieckim 2019/2020

 • 26-09-2019
 • Autor: Tomasz Kowalczyk
 • drukuj
 

Zimowe utrzymanie dróg krajowych i powiatowych

 • 24-09-2019
 • Autor: Tomasz Kowalczyk
 • drukuj
1 2 3 4