Logo: Urząd Gminy Świetajno
Logo: Facebook Logo: epuap Logo: BIP
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: Rodzina

Ankieta

Czy w naszej gminie żyje się coraz lepiej?
Czy w naszej gminie żyje się coraz lepiej?

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Świętajno dotycząca uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świętajno.

 • 12-07-2019
 • Autor: mgr inż. Jolanta Górska
 • drukuj
Informacja Wójta Gminy Świętajno dotycząca uzyskania dofinansowania
na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świętajno.
Wójt Gminy Świętajno informuje o naborze wniosków od osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świętajno.
Na podstawie złożonych wniosków przez właścicieli nieruchomości, Gmina Świętajno  przygotuje wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
Termin naboru wniosków o dofinansowanie:
 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Świętajno (pokój nr 9) w terminie od 14 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
Uwaga:
1. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
2. Dofinansowanie nie obejmuje wnioskodawców, którzy we własnym zakresie dokonali czynności demontażu, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Dziękujemy „Pasjonato”

 • 04-07-2019
 • Autor: Wójt Gminy - Alicja Kołakowska
 • drukuj
W tym roku mija dziesięć lat istnienia chóru „Pasjonata” i tym samym dziesięć lat promowania gminy Świętajno i szerzej, powiatu szczycieńskiego, regionu, a także kraju.  Na przełomie czerwca i lipca (26.06-01.07), chór przebywał na Węgrzech. Uczestniczył, jako wykonawca, w  V Muzycznym Festiwalu Budapeszcie, organizowanym przez Music Reisen Faszination. Festiwal chórów i orkiestr w Budapeszcie pokazał, że „Pasjonata” może z powodzeniem konkurować z innymi chórami, także tymi z zagranicy. Uczestnikami Festiwalu były chóry z Francji, Turcji, Estonii, Łotwy, Grecji, USA, Czech, Hiszpanii, Bułgarii i Irlandii. Polskę reprezentowały dwa chóry -  nasza „Pasjonata” oraz „Cantata” z Grodziska. W repertuarze „Pasjonaty”, obok utworu  tej miary co „Modlitwa kapłana” Giuseppe Verdiego, znalazły się m.in: „Krakowiak” Stanisława Kazuro, „Z tamtej strony jeziora” Feliksa Nowowiejskiego, „Oj, wyjdę ja” Krzesimira Dębskiego  czy „Kołysanka” Jana Maklakiewicza. W trakcie wyjazdu „Pasjonata” śpiewała  również w trakcie mszy: w kościele p.w. św. Stefana w Budapeszcie, w kaplicy św. Kingi w kopalni soli w Wieliczce oraz  w kościele farnym p.w. św. Stanisława Biskupa w Łańcucie. Głosy chórzystów z „Pasjonaty” można też było usłyszeć w opactwie benedyktynów w Tyńcu oraz w synagodze w Łańcucie. Można więc powiedzieć, że wyjazd „Pasjonaty” poza granice naszego regionu i kraju był udany. Dziękujemy „Pasjonato”!
                                                                                                                                               
 Alicja Kołakowska
 
 
 
 

Mobilny Punkt Informacyjny

Biesiada Myśliwska z EKOwspólnotą "Dzik kontra Świnia"

I Otwarty Turniej 6 - Piłkarskich

Podpisanie umowy o dofinansowanie na przebudowę drogi

W dniu 10 czerwca 2019 r. Gmina Świętajno  podpisała umowę  o dofinansowanie na zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej  nr 53 Świętajno - Kolonia od km 4+400 do 6+184".
Kwota uzyskanego wsparcia wynosi 2 153 026,00 zł., a wartość całej inwestycji 3 584 851,00 zł.
 
 
 

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami dotyczącymi możliwości dotępu do internetu szerokopasmowego.

Załączniki

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania
 
Od 2 maja rusza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania.
Zgodnie z przyjętym 26 lutego 2019 r. Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świętajno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających
na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Świętajno o dofinansowanie mogą się ubiegać:
 • osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 • osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
 • wspólnoty mieszkaniowe.
 
Beneficjent może uzyskać dotację w wysokości 50% kosztów zakupu urządzenia grzewczego jednak nie więcej niż 4.000,00 zł brutto.
 
Nabór wniosków prowadzony jest do 30 czerwca 2019 r., o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Dotacją nie będą objęte inwestycje, które zostały rozpoczęte, wykonane i sfinansowane przed dniem podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej.
 
Formularz wniosku do pobrania
Formularz oświadczenia wnioskodawcy o prawie dysponowania nieruchomością
do pobrania
Formularz zgody właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego albo innego podmiotu na modernizację ogrzewania do pobrania
Regulamin udzielania dotacji celowej do pobrania

Załączniki

Uroczystość upamiętniająca polską szkołę w Piasutnie na Mazurach

 • 15-04-2019
 • Autor: Wojciech Lenkiewicz
 • drukuj
11 kwietnia  2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczytnie Filia w Piasutnie, odbyła się uroczystość upamiętniająca otwarcie 13 kwietnia 1931 r. w Piasutnie-Łęgu jedynej polskiej szkoły w okresie międzywojennym na Mazurach. Rozpoczęto od przejazdu do Piasutna-Łęgu do miejsca, w którym funkcjonowała ww. szkoła. Obecnie mieści się tam Leśnictwo Strużki. Staraniem Nadleśnictwa Spychowo przed leśniczówką został umieszczony kamień z pamiątkowym napisem nawiązującym do nauczyciela tej szkoły  - Jerzego Lanca. Uczestnicy spotkania złożyli w tym miejscu kwiaty. Następnie, już w budynku ŚDS w Piasutnie, dokonano powitania zaproszonych gości, a potem miała miejsce prelekcja  nt. „Jerzy Lanc - nauczyciel w polskiej szkole  w  Piasutnie w Prusach  Wschodnich” . Wygłosiła ją p. Lila Borkowska – Prezes Warmińsko-Mazurskiego Centrum Wpierania Inicjatyw Lokalnych i Promocji Regionu w Piasutnie i jednocześnie pracownik ŚDS w Piasutnie.  Następnie zebrani obejrzeli krótki program artystyczny w wykonaniu mieszkańców Piasutna. Dwa wiersze Teofila Ruczyńskiego poświęcone Jerzemu Lancowi  zarecytowały: Karolina Kuta i p. Alicja Kołakowska, wiersz napisany przez p. Annę Bogusz - byłego pracownika ŚDS w Piasutnie, zaprezentowała Julia Więcek, a pieśń do słów Adama Asnyka „Miejcie nadzieję”  wykonał p. Jan Lisiewski, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Szczycieńskiego. Po wystąpieniach  zaproszonych gości, była możliwość zobaczenia wystawy „Przyznając się do polskości. Szkoły polskie na Warmii i Mazurach 1929-1939”  oraz zwiedzenia budynku ŚDS w Piasutnie, po którym to oprowadziła chętnych gości – p. Joanna Gronowska - kierownik Filii ŚDS w Piasutnie.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Warmińsko-Mazurskie Centrum Wpierania Inicjatyw Lokalnych i Promocji Regionu w Piasutnie oraz Gminę Świętajno, a poprowadzili je: P. Ksymena Klusek – Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Centrum Wpierania Inicjatyw Lokalnych i Promocji Regionu  oraz. Adrian Lipka - pracownik Urzędu Gminy w Świętajnie. Uroczystość odbyła się dzięki pomocy zaangażowanych mieszkańców gminy Świętajno: p. Doroty Rosłoń, p. Iwony Duda, p. Sabiny Gutowskiej.
 
Sporządził:
Wojciech Lenkiewicz

Spotkanie informacyjne w sprawie Programu Czyste Powietrze

1 2 3 4