Logo: Urząd Gminy Świetajno
Baner: LGDBaner: Kącik przedsiębiorcyBaner: RodzinaBaner: Telewizja Kopernik
Baner: Mapa Gminy

Aktualności

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świętajno

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: PSZOK

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Świętajno

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSPORTU NA SZCZEPIENIA NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO

Punkty szczepień w gminie Świętajno

                         Punkty szczepień w gminie Świętajno
             dane ze strony: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/warminsko-mazurskie
 
 
 
 
  1. PRAKTYKA LEKARSKA „PROMEDICA” LEK. EWA DZIEKOŃSKA
 
 
 
Miejscowość punktu szczepień: Świętajno
Ulica i numer domu/lokalu: Grunwaldzka 13C
Kod pocztowy: 12-140 Świętajno
Numer telefonu: 89 622 61 05
 
  1. MAŁGORZATA ŁUBIŃSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDICUS”
Miejscowość punktu szczepień: Świętajno
Ulica i numer domu/lokalu: Leśna 4p
Kod pocztowy: 12-140 Świętajno
Numer telefonu: 606 718 681
 
  1. MAREK MICHNIEWICZ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „IMPULS”
Miejscowość punktu szczepień: Spychowo
Ulica i numer domu/lokalu: Mazurska 22
Kod pocztowy: 12-150 Spychowo
Numer telefonu: 695122 999
 
  1. JÓZEF KOC NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Miejscowość punktu szczepień: Spychowo
Ulica i numer domu/lokalu: Mazurska 5
Kod pocztowy: 12-150 Spychowo
Numer telefonu: 510 087 776

Życzenia Świąteczne

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczytnie

Klub "Senior +" w miejscowości Spychowo

ZAKOŃCZONO REALIZACJE ZADANIA PN.: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŚWIĘTAJNO”.

Gmina Świętajno w roku bieżącym zrealizowała zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świętajno”. Realizacja zadania poprzedzona była zawarciem w dniu 3 października 2019 r. umowy Nr 00162/19/17072/OZ-LZ/D na dofinansowanie zadania, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie, a Gminą Świętajno. Kwota dofinansowania obejmowała 50% kosztów kwalifikowalnych z środków udostępnianych przez NFOŚiGW w Warszawie i 35% kosztów kwalifikowalnych z środków udostępnianych przez WFOŚiGW w Olsztynie, łącznie 85 %. Koszt całego zadania wyniósł: 35 746,12 zł (netto).
Ww. zadanie obejmowało 35 nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Świętajno. Nieruchomości objęte zadaniem położone były w miejscowościach: Świętajno, Piasutno, Jerutki, Kolonia, Konrady, Spychowo, Kierwik, Koczek, Połom, Stare Czajki, Jeruty.
W wyniku realizacji zadania usunięto 82,14 Mg wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo – cementowych).
 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piasutno.

Załączniki